LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: VISK 8 - Příprava Centrálního portálu českýc h knihoven
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 27 Jun 2013 05:52:28 +0000
Content-Type:text/plain

!!! Uzávěrka: 31. července 2013!!!
Přihlášky a stanovené podmínky budou od pondělí 1.7.2013 k dispozici na adrese http://visk.nkp.cz/

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven

Vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2013 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program Veřejné informační služby knihoven

Podprogram VISK 8 - Informační zdroje

Linie B., Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven

Část II., Příprava Centrálního portálu českých knihoven

Přihlášky a stanovené podmínky viz příloha nebo na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven Maltézské náměstí 1, 118 11  Praha 1 - Malá Strana http://www.mkcr.cz

též na:
http://visk.nkp.cz/

Bližší informace:						Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216
								PhDr. Vít Richter,  tel.: 221 663 338 

!!! Uzávěrka: 31. července 2013!!!

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager