LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KNIHOVNY PRO BUDOUCNOST
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 28 May 2013 13:38:20 +0000
Content-Type:text/plain

Srdečně zveme členy i nečleny SKIP na konferenci
KNIHOVNY PRO BUDOUCNOST - BUDOUCNOST PRO KNIHOVNY
a na 8. Valnou hromadu SKIP

Registrace na konferenci a valnou hromadu je prodloužena do 10.6.2013. Všechny informace o valné hromadě a konferenci najdete na: http://goo.gl/lzJvZ

ZAREGISTRUJTE SE CO NEJDŘÍVE. REGISTRACE JE NUTNÁ PRO VŠECHNY AKCE

ZE VŠEHO NEJDŘÍVE SI REZERVUJTE NOCLEH. Ubytování není centrálně zajišťováno, nocleh si musí účastník zajistit individuálně. 

Hlavní tematické bloky programu konference http://goo.gl/AHLzP:

1. Knihovna jako veřejná služba
2. Centrální portál českých knihoven
3. Senioři v knihovnách
4. "Začni zde, jdi kamkoliv" (činnosti knihoven pro náctileté)

Zdravi

Vit Richter, SKIP CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Program
KONFERENCE KNIHOVNY PRO BUDOUCNOST - BUDOUCNOST PRO KNIHOVNY

Místo konání: Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně, velký sál, Zemědělská 3, 613 00 Brno Termín konání: 19. a 21. června 2013 

Program

prezence: od 11.00 hodin

19. června 2013 - zahájení 13.00 hodin, předpokládaný konec zasedání: 18.00 hod.

Knihovna jako veřejná služba - moderuje Mgr. Jaroslava Štěrbová

Město, knihovna, budoucnost - RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze

Knihovna pro obec, obec pro knihovnu - Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova,

Jistoty a nejistoty knihoven tzv. paměťových institucí - PhDr. Martin Sekera, ředitel Knihovny Národního muzea

Cesta k lepšímu vzdělávání vede i knihovnami - Zdeněk Slejška, ředitel EDUin

Knihovník jako kurátor a agregátor služeb - PhDr. Petr Škyřík, ředitel Kabinetu Informačních studií a knihovnictví MU

Po příspěvcích bude následovat moderovaná diskuse se zástupci ministerstev, školství, státní správy a samosprávy

21. června 2013 - jednání v sekcích, zahájení 9.00 hodin, předpokládaný konec zasedání: 13.00 hod.

Sekce 1

Centrální portál českých knihoven (CPK) - moderuje PhDr. Bohdana Stoklasová

CPK - cíle, harmonogram, pilotní knihovny, organizační a finanční zajištění, co přinese veřejným knihovnám, proč se jim vyplatí se připojit - PhDr. Bohdana Stoklasová)

CPK a informační zdroje - Ing. Martin Svoboda, Národní technická knihovna

Sdílení identit a online platby v CPK - Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna

MVS a dodávání dokumentů v CPK - Bc. Ludmila Kohoutová, Národní knihovna ČR

Summon - velký index pro velký projekt - Ing. Vladimír Karen, Albertina icome Praha

EBSCO Discovery Service: světová recepce pro nadstandardní řešení - Jan Luprich, EBSCO Publishing

KALIKO a Primo: portál knihoven v praxi - Mgr. Marta Zizienová, Technicka univerzita Liberec 

WorldCat Local - komplexné riešenie pre centrálný portál knižníc - Ing. Naďa Andrejčíková, Mgr. Jana Šubová, Cosmotron Bohemia

Sekce 2

Senioři v knihovnách - moderuje a přednáší seniorka Mgr. Zlata Houšková

Senioři jako specifická cílová skupina - výzva pro knihovny - PhDr. Michal Šerák, PhD., FF UK v Praze

Knihovna jako ideální místo pro vzdělávání seniorů - Mgr. Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Knihovnícka mapa možností pre seniorov - Mgr. Emília Antolíková, Hornozemplínská knižnica Vranov nad Topľou

Býti seniorem... v Chrudimi - Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim

Knihovna přátelská seniorům - Jana Šubrová, Knihovna J. Mahena Brno

Hrátky s pamětí v KKD Vyškov - Zdeňka Adlerová, Knihovna K. Dvořáčka Vyškov

Sekce 3

"Začni zde, jdi kamkoliv" (činnosti knihoven pro náctileté) - moderuje Ing. Libuše Nivnická

Kompetence pro práci s mladými lidmi - Milada Jovanovská, Mgr. Pavla Rychetská, Středisko volného času Lužánky, Brno

Průřezová témata a čtenářství . Projekt Oddysea ve spolupráci s Kritickým myšlením a.s. realizuje 6 škol v ČR - Ing. Ivo Mikulášek, ZŠ a MŠ Dobronín.

Integrační programy Knihovny J. Mahena - Mgr. Helena Selucká, Knihovna J. Mahena Brno

Programy Integrace: Gymnázium Řečkovice a Dům pro zdravotně postižené Tereza - Mgr. Rojíčková

M klub Třinec - Mgr. Martina Wolná, Městská knihovna Třinec

Komiks klub Vsetín - PhDr. Helena Gajdůšková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Literární dílna (klub Knihovny J. Mahena) - Jana Poláčková, Tereza Matoušková, Knihovna J. Mahena Brno

Teenageři a média - Barbora Sittová, šéfredaktorka regionální redakce klubu Litina, dětská tisková agentura Brno. Zapojí se i dětské internetové rádio Domino

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager