LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: BENCHMARKING KNIHOVEN 2013 - stále hledáme nové zá jemce
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 24 May 2013 11:04:13 +0000
Content-Type:text/plain

BENCHMARKING KNIHOVEN 2013 
Hledáme další zájemce o vstup do projektu

Chcete své výkony porovnat s jinými knihovnami? Je pro vás důležité vědět ve kterých oblastech dosahuje výborné výsledky a kde zaostáváte? Chcete být připraveni na diskusi o rozpočtu se svým zřizovatelem? 

Do projektu Benchmarking knihoven bylo v roce 2012 zapojeno 257 veřejných knihoven různé velikosti zřizované obcí nebo krajem, z tohoto počtu bylo 203 českých knihoven a 54 slovenských knihoven.

 Benchmarkingová databáze umožňuje vzájemné porovnávání výkonů knihoven, identifikuje slabé a silné stránky knihovny, umožňuje také porovnávání  s dosahovanými průměry na celostátní úrovni v ČR. Ekonomické údaje jsou k dispozici v Kč a EUR. Vstup do databáze je umožněn pouze účastníkům projektu.

České knihovny mají od letošního roku usnadněno vkládání dat tím, že se využívají již dříve uložená data do statistiky. Knihovny proto mohou data pouze dodatečně prověřit, opravit v souladu se stanovenými pravidly nebo doplnit údaje, které se ve statistice nevykazují. 

Pokud máte zájem o účast v projektu, kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou: [log in to unmask], která Vám pošle pokyny a doporučí další postup. Knihovny nově přistupující k projektu se musí přihlásit nejpozději do 31.5.2013.
 
Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager