LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Duha2/2013
From:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Reply-To:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Date:Thu, 23 May 2013 21:05:58 +0200
Content-Type:text/plain

Hezký den,
vážení kolegové,

před blížícími se prázdninami přinášíme číslo 2/2013 časopis DUHA. 
Můžete si přečíst články v rubrikách, které znáte, ale také máme pro vás 
jedno překvapení.
http://duha.mzk.cz/aktualni-cislo

Tentokráte jsme se zaměřili na práci a rozvoj knihoven paměťových 
institucí. Hlavní blok otevírá článek předsedkyně Komise knihovníků 
muzeí a galerií Štěpánky Běhalové s názvem Knihovny muzeí a galerií 
http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-muzei-galerii
V tomto bloku se také dočtete o Oborové bráně ART-JIB, o spolupráci 
paměťových knihoven ve Zlínském kraji a o širokém spektru služeb a 
aktivit knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze a 5 knihoven v 
Jihomoravském kraji 
http://duha.mzk.cz/clanky/badatelna-knihovna-moravskeho-zemskeho-archivu

Nová rubrika Dvacet let českého knihovnictví, která bude přinášet 
podněty k zamyšlení nad rozvojem knihovnictví v posledních desetiletích 
zahajuje rozhovorem s doktorkou Bohdanou Stoklasovou
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-bohdanou-stoklasovou

Veřejné knihovny z Blanska, Olešnice i Brna informují o zajímavých 
aktivitách.
V Konferencích, akcích se zastavíme v Třebíči na odborném semináři o 
práci zvukových knihoven 
http://duha.mzk.cz/clanky/odborny-seminar-pro-zvukove-knihovny-tentokrate-v-roce, 
dále se seznámíme s několika projekty. Po stopách písma s Cyrilem a 
Metodějem se vydala MěK Hodonín, Knihovna Jiřího Mahena se zapojila do 
projektu, který vyhlašuje JMK pod názvem Skrytá paměť Moravy a 
realizovala projekt Literární kaleidoskop 
http://duha.mzk.cz/clanky/skryta-pamet-moravy

Informace pro knihovny přináší druhou část textu Efektivní komunikace 
ve službách a další zajímavosti.
Z vysokoškolskych knihoven se představuje Ústřední knihovna FF MU v 
Brně
http://duha.mzk.cz/clanky/predstavujeme-vysokoskolske-knihovny-ustredni-knihovna-masarykovy-univerzity

Rubrika Z činnosti MZK přibližuje projekty StareMapy.cz a Česká 
knihovna, zavede nás na výstavu k výročí rajhradského kláštera 
http://duha.mzk.cz/clanky/vystava-k-vyroci-rajhradskeho-klastera

V rubrice Medailon se věnujeme výročí Aloise Mikulky a Viléma Mrštíka
http://duha.mzk.cz/clanky/osmdesate-narozeniny-brnenskeho-autora-pohadek-pro-deti

Z recenzovaných titulů připomínám historické encyklopedické dílo doc. 
B. Smutného Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764 - 1948 
http://duha.mzk.cz/clanky/hospodari-podnikatele-mesta-brna

K rozhovoru jsme přizvali dlouholetou vedoucí Knihovny Moravské galerie 
dr. Hanu Karkanovou
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-hanou-karkanovou

Z regionálních nakladatelství poznáte blíže práci Nakladatelství 
Masarykovy univerzity. V Kavárně představujeme práci brněnských muzeí s 
veřejností a připomeneme si dílo spisovatelky Věry Legátové
http://duha.mzk.cz/clanky/spisovatelka-za-skolní-katedrou

Věříme, že vás články zaujmou
Za redakci časopisu Duha
Jana Nejezchlebová
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager