LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: DOTAČNÍ PROGRAMY MK ČR - změny termínů
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 7 May 2013 15:13:21 +0000
Content-Type:text/plain

Vláda schválila: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.

POZOR, OPRAVTE SI VE SVÝCH DIÁŘÍCH A KALENDÁŘÍCH:

Důležitá změna spočívá v tom, že se mění termíny vyhlašování dotačních programů a vyhodnocení programů Ministerstvo kultury ČR (VISK, K21):

Programy (např. VISK a K21) se vyhlašují nejpozději do 30. září kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta (až dosud 31.10).

Projekty se odevzdávají do 10. prosince kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta (až dosud 10.1. rozpočtového roku).

Ministerstvo musí vydat rozhodnutí o dotaci do 31. března rozpočtového roku, v němž má být dotace poskytnuta (dříve do 30.4.).

Novela byla zveřejněna ve Sb. zákonů pod č. 113/2013. Plný text novelizovaného nařízení zatím není k dispozici.

Zdravi

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager