LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Duha 1/2013
From:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Reply-To:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Date:Mon, 18 Mar 2013 15:07:13 +0100
Content-Type:text/plain

Hezký den,
vážení kolegové,

dovolujeme si vám oznámit, že vyšlo v tomto roce první číslo časopisu 
Duha
http://duha.mzk.cz/aktualni-cislo

Jaké články v něm najdete?

Číslo je tematicky zaměřené na práci s dětmi a mladými lidmi v 
knihovnách.
Proto si v hlavním bloku můžete přečíst článek od dr. Žaloudíkové z 
PedF MU o chování a psychice dospívajících ve věku od 11 do 15 let, 
článek Heleny Selucké o proměnách čtenářství a zkušenosti z Městské 
knihovny v Chrudimi, jak mohou spolupracovat a vzájemně se obohacovat 
děti a senioři
http://duha.mzk.cz/clanky/zmeny-v-psychice-u-dospivajicich-ve-veku-11-15let

V rubrice Veřejné knihovny přinášíme trochu jiný pohled na Noc s 
Andersenem ve 3 jihomoravských knihovnách, přiblížíme vám zajímavou 
práci knihovnice z Kratochvilky s dětmi ve čtenářském kroužku a 
zastavíme se u aktivit knihoven Zlínského kraje v jeho KDK SKIP
http://duha.mzk.cz/clanky/o-aktivitach-s-detmi-pro-deti-v-knihovnach-zlinskeho-kraje
Zde upozorním i na naše blahopřání M.Čápové a H.Hanáčkové, 
organizátorkám Noci s Andersenem, k jejich ocenění
http://duha.mzk.cz/clanky/uvodnik-11

Konference, akce přináší informace o semináři KDK SKIP ČR v Regionální 
knihovně v Karviné a připomínají 20. výročí Mahenova památníku (obě 
zprávy jsou ohlédnutím do roku 2012), další informace je o výstavě v 
Památníku písemnictví na Moravě. Velmi zajímavý je projekt MěK ve Velkém 
Meziříčí a mateřských škol
http://duha.mzk.cz/clanky/nemusime-jeste-umet-cist-abychom

Informace pro knihovny přináší delší texty Efektivní komunikace (1) a 
Digitální knihovna Arna Nováka.
Z vysokoškolských knihoven se představuje Ústav vědecko-pedagogických 
informací a služeb-Ústřední knihovna Mendelovy univerzity
http://duha.mzk.cz/clanky/efektivni-komunikace-ve-sluzbach-1-dil

V rubrice Z činnosti MZK informujeme o vzdělávání knihovníků i o 
přednáškovém cyklu pro veřejnost.
Medailon představuje dvě výrazné osobnosti, spisovatelku a 
překladatelku Věru Linhartovou a brněnskou básnířku a autorku knih pro 
děti Zuzanu Novákovou.
Následuje rubrika Recenze (Pět kytiček tvůrcům brněnské Thálie a 
Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2.), z knihovnických 
časopisů se představuje časopis U nás a z regionálních nakladatelství 
Nakladatelství Albert z Boskovic.
V Kavárně se ve vzpomínkách sejdeme s výraznými knihovnickými 
osobnostmi, Vladislavem Dokoupilem a Milošem Papírníkem.

O rozhovor jsme tentokráte požádali předsedkyni KDK SKIP ČR Mgr. Helenu 
Šlezingerovou
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-helenou-slezingerovou

a ještě se zastavíme u dvou článků -
v rubrice Veřejné knihovny najdete výsledky zjišťování spokojenosti 
uživatelů Knihovny města Ostravy a v rubrice Informace pro knihovny 
analýzu výsledků čtenářské ankety časopisu Duha
http://duha.mzk.cz/clanky/vysledek-ctenarske-anketa-casopisu-duha

Redakce časopisu vám přeje příjemné chvíle s Duhou
a úspěšný celý tento týden
Jana Nejezchlebová
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager