LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Autorský zákon - diskuse k novele
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Wed, 16 Jan 2013 11:56:29 +0000
Content-Type:text/plain

Kolegyně a kolegové, 
 
v současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení k dlouho připravované novele autorského zákona (AZ). Předložená novela AZ je z hlediska knihoven výsledkem dlouhých jednání mezi zástupci knihoven (SKIP, AKVŠ) a držiteli práv, tj. vydavatelů, knihkupců, autorů, kolektivních správců a také ministerstva kultury, která probíhala v průběhu celého roku 2012. Protože nežijeme v ideálním světě, je to výsledek kompromisu, který jako celek bude pro knihovny v budoucnu velmi užitečný, protože otvírá knihovnám cestu pro nové služby v digitálním světě, ale samozřejmě není ideální. O výsledcích jednání k novele AZ jsem informoval na několika konferencích a seminářích, ale dokud nebyla potvrzena definitivním textem novely, omezovali jsme publicitu na minimum. 
 
Asi nejdiskutovanějším bude jednak změna způsobu platby autorských poplatků za kopírování za úplatu, která v budoucnu bude prováděna formou paušálů. Druhým problematickým bodem je to, že dojde k omezení možnosti tisku (poskytování kopírovacích služeb za úplatu) z dokumentů v digitální podobě. Omezení bude spočívat v tom, že za tyto kopie budou placeny vyšší autorské poplatky a současně bude limitován počet kopírovaných stran, například na jeden článek, kapitolu z knihy a podobně. 
 
Protože je málo času na psaní odborných článků, níže pro zainteresované posílám svou diskusi s kolegy Janíčkem a Boudou na toto téma na facebooku, která snad může vysvětlit některé okolnosti. Současně se kolegům omlouvám za možné porušení autorských práv ). Prosím, abyste o novele a výhradám k ní uvažovali v celkovém kontextu. Nepovažuji za rozumné organizovat protesty proti jednotlivostem novely. Omlouvám se ze délku tohoto spisu. 
 
o	TOMÁŠ BOUDA : Kdo neodebírá konferenci Výška, pravděpodobně neví, že v připravované novele autorského zákona je uvedeno, že "umoznuje delat tistene kopie !pouze z hmotneho podkladu!" 
Tzn. že např. e-prezenčku nebude možné dělat z elektronických doposavad naskenovaných kopií. Změna se dotkne jakéhokoli posílání dokumentů v rámci Meziknihovní výpůjční služby (MVS). Důsledek bude pravděpodobně takový, že bude omezena dostupnost některých titulů některým uživatelům. Když nemám v knihovně fyzickou knihu, mám ji ale ve formě eknihy, nemůžu dělat MVS. 
 
Novelu si můžete stáhnout z Ulož to po zadání hesla: "au". 
novela AZ - úplné znění-1.doc | Ulož.to www.ulozto.cz 
Upozornění: Soubor novela AZ - úplné znění-1.doc je chráněn heslem.Vyplň prosím heslo.Poslat majiteli souboru žádost o hesloLogin:Heslo: Pamatovat přihlášení 
 
o	MILAN JANÍČEK: "Knihovna může zhotovit tiskovou rozmnoženinu díla podle odstavce 1 písm. c) a d) pouze z hmotného podkladu. kde c a d jsou z: "Do práva autorského nezasahuje c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby, d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby" no.. tak jestli je treba vytisteni PDFka vytvorenim tiskove rozmnozeniny, tak si v knihovne legalne nevytisknes ani clanek z el.zdroju... Cui bono? (ale treba tomu spatne rozumim) 
 
o	TOMÁŠ BOUDA: Tak to doufám, že tomu rozumíme oba špatně 
 
o	VÍT RICHTER Na zhotovování papírových kopií z digitálních zdrojů bude uzavřena za knihovny hromadná licenční smlouva mezi Národní knihovnou a Dilia dle §101a, odst. 2, písm.i), viz níže, kde bude stanovena výše autorského poplatku a limity počtu stran. Konkrétní dopadem bude to, že cena tisku z digitální kopie bude vyšší a bude možno tisknout pouze článek, kapitolu z knihy apod. 
Toto ustanovení se nevztahuje na tisk z EIZ, které byly zakoupeny na základě licence a tato licence umožnuje tisk papírových kopii. 
 
§101a, odst. 2, písm. i): 
ke zhotovení tiskové rozmnoženiny díla knihovnou (§ 37 odst. 1 a 2) pomocí přístroje ke zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad na objednávku jednotlivcům ze strany veřejnosti nad rámec § 30a odst. 2, 
 
o	TOMÁŠ BOUDA Dekuji! Muzu se jeste zeptat, proc ta cena bude vyssi? Prece kopie jako kopie. Nebo to prave vychazi z predpokladu, ze na el. kopiich budou nakladatele a distributori tratit z duvodu zhotovovani nelegalnich rozmnozenin? Jake jsou tyto uvahy? A dale, bude tuto cenu platit knihovna nebo uzivatel? 
 
o	VÍT RICHTER : Knihovny mohou digitalizovat vše, co mají ve svém fondu. Novela otvírá do budoucna knihovnám prostor pro využití zdigitalizovaných dokumentů. Využití rozšířené kolektivní správy a uzavírání hromadných smluv umožní pro některé segmenty produkce dohodnout různé služby, například zpřístupnění na místě samém ve všech knihovnách, vzdálený přístup, případně i půjčování a umožní také zdigitalizované dokumenty legálně sdílet mezi všemi knihovnami. S tím po dlouhých vyjednáváních souhlasili držitelé práv, tj. autoři, vydavatelé, Dilia atd. Pokud se toto podaří, bude se jednat o průlomovou záležitost i v evropském kontextu. 
 
Limitování tisku z digitálních dokumentů bylo na druhé straně jednoznačným požadavkem držitelů práv, kterým bylo podmíněno vše ostatní. Cílem vyšších autorských poplatků a limitů je, aby knihovny nebyly zdrojem kopírování, které by narušovalo ekonomické zájmy držitelů práv, tj. aby nebylo „výhodné“ knihu zdigitalizovat a umožnit neomezený tisk. 
 
O cenách a limitech se zatím podrobně nejednalo, doufám a věřím, že se podaří dohodnout minimální limity pro starší část produkce a přísnější limity a ceny budou u novodobé produkce. Knihovny budou také muset zajistit ve svých systémech kontrolu tisku. Pokud jde o ceny, tak dojde ke zvýšení cen kopií pro uživatele, nepředpokládám, že by knihovny byly ochotny nebo schopny ceny tisku dotovat. 
 
o	TOMÁŠ BOUDA : „Aha, takže knihovny budou moci nadále digitalizovat fond, budou moci nově pracovat s těmito dokumenty tak, že např. zprostředkují dig. kopii jiné knihovně, vlastně ji umožní přístup k vlastním zdigitalizovaným dokumentům. To zní dobře! Otevírá se tak možnost sdílet dokumenty a kooperativně budovat fond i bez nějakých konsorcií právnických osob apod.? Teď samozřejmě přemýšlím nad e-knihami. Takže pokud se MVS bude dát řešit elektronickou formou, tím pádem je vyřešen dotaz z konference Výška. I když samozřejmě někoho elektronické verze limitují a preferuje papír. Chápu to takto správně, že? Díky moc za výklad! Vysvětlením lze předejít všemožným akcím ;-) Člověk nezná souvislosti.“ 
 
o	VÍT RICHTER : Je to trošku složitější: knihovny mají nadále zákonnou licenci na digitalizaci, a to co mají ve svém fondu, mohou zpřístupnit na místě samém. Pro jakékoliv další nakládání s digitálními dokumenty se musí individuálně dohadovat s autory, vydavateli atd. Novela autorského zákona pomocí rozšířené kolektivní správy umožní uzavírání hromadných smluv pro všechny knihovny – to doposud nebylo možné. Smlouvy ale bude nutné teprve dojednat. 
 
V ČR nelze schválit AZ, který by byl v rozporu s mezinárodními úmluvami a směrnicemi EU. Chtěli jsme například, aby v AZ byla zákonná licence na sdílení zdigitalizovaných dokumentů nebo aby se přes knihovny mohla zpřístupňovat periodika vydaná před rokem 1989 apod. To ale evropská směrnice neumožňuje. Bude to ale možné řešit přes rozšířenou kolektivní správu. Podstatné je, že držitelé práv SOUHLASILI s principem rozšířené kolektivní správy (§ 101a, § 101b) a současně POTVRDILI, ŽE TAKOVÉ SMLOUVY BUDOU UZAVŘENY. To je průlomová věc, která se zatím podle dostupných informací nikde nepodařila. 
 
Jedním ze základních cílů našeho snažení je, aby všechno to, co bude zdigitalizováno, bylo přístupné ve všech knihovnách na místě samém + s možností limitovaného tisku. Dalším možným stupněm může být zpřístupnění periodik, která nejsou předmětem komerčního využití (např. Anopress, Newton Media) dálkovým přístupem registrovaným uživatelům apod. 
 
Jediná cesta do budoucnosti je dohoda knihoven a držitelů práv. Novela AZ je z tohoto hlediska prvním krokem. Čeká nás uzavírání smluv, vytvoření registru děl nedostupných na trhu, vytvoření systémů pro zpřístupnění apod. a vedle toho musí knihovny především prokázat, že nejsou zdrojem nelegálního kopírování, že jsou schopny zajistit kontrolované užití autorsky chráněných děl a jsou také schopny vypořádat odměny autorům. 
 
Za licence na zpřístupnění digitálních dokumentů bude nutné samozřejmě zaplatit. To je další citlivá věc, kterou bude nutno vyřešit, tj. kdo to zaplatí – zda to bude uživatel nebo knihovna nebo stát. V ČR se ročně vydává z veřejných rozpočtů minimálně 200 mil. na nákup licencí pro zpřístupnění zahraničních EIZ a považuje se to za samozřejmost. Doufám, že se najde politická vůle a peníze k tomu, aby stát licence na zpřístupnění domácí produkce prostřednictvím knihoven zaplatil nebo alespoň podpořil. 
 
Z hlediska výše uvedeného považuji zvýšení cen za papírové kopie za marginální věc. 
 
o	TOMÁŠ BOUDA : Zajimave, je skoda, ze se o tom moc nevi a nemluvi. Predpokladam ale, ze prave toto tema bude predmetem onoho seminare. 
 
o	VÍT RICHTER : Ano, bude o tom řeč na semináři. Problém je v tom, že jsme do poslední chvíle nevěděli, co všechno bude ministerstvo kultury akceptovat. Nyní už víme, že to prošlo, ale vůbec to neznamená, že to takto bude, protože máme před sebou toto připomínkové řízení, legislativní radu vlády, vládu, poslaneckou sněmovnu, senát a nakonec presidenta :-)) 
 
 
Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager