LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Smutná zpráva Miloš Papírník
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 28 Dec 2012 09:44:35 +0000
Content-Type:text/plain

Smutná zpráva:

dne 25. prosince 2012 ve věku 88 let zemřel PhDr. Miloš Papírník

Smuteční rozloučení se koná v pátek 4. ledna 2013 v 17:00 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1, Brno, Klatovská 22

Miloš Papírník již za středoškolských studií projevoval zájem o knihovnictví a literaturu a po maturitě do knihovny skutečně nastoupil. V roce 1943 byl však nasazen jako dělník do zbrojního průmyslu. Až po osvobození se dostal do Univerzitní knihovny v Brně, kde prošel postupně všemi pracovními úseky. Do roku 1953, kdy byl jmenován do funkce ředitele této knihovny, stačil absolvovat Filozofickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně - obor sociologie. Když v roce 1958 došlo z rozhodnutí ministerstva školství a osvěty ke sloučení Univerzitní, Technické a Pedagogické knihovny ve Státní vědeckou knihovnu, zůstal dr. Papírník v jejich čele, i když sám řídil hlavně Univerzitní knihovnu. 

Dr. Papírník patří ke generaci "osmašedesátníků", z politických důvodů byl v roce 1970 ze své funkce odvolán. Zásluhou dr. Kamila Groha, který měl v té době za úkol ustavit Technické ústředí knihoven, se podařilo vytvořit pobočku TÚK ve Slavkově u Brně a dr. Papírníka v ní zaměstnat. Přes dvacet let tam pak denně dojížděl a s mravenčí trpělivostí vybudoval celou agendu tiskopisů a dalších pomůcek potřebných pro činnost zejména veřejných knihoven. Miloš Papírník i tuto práci prováděl nesmírně poctivě a dá se říci se zaujetím, doklady toho můžeme najít ve zpravodaji " Informace TÚK", kde publikoval užitečné, praktické rady. 

Po politických změnách a vlastně po odchodu do důchodu se dr. Papírník znovu zapojil do práce ve Státní vědecké knihovně v Brně, kde se podílí zejména na zpracování významných bibliografií. K bibliografii má celoživotně blízko, přednášel tento předmět na Střední knihovnické škole v Brně a v knihovnických kursech. Je autorem několika bibliografických pomůcek, spoluautorem úplných přehledů Knižního díla Jiřího Mahena a Knižního díla Otokara Březiny, zapojil se do projektu regionálních personálních bibliografií.

Známá je rozsáhlá spolupráce dr. Papírníka se zahraničím, především s představiteli německého knihovnictví. Je také autorem řady statí, které vyšly v tamějším odborném tisku. Sdružení knihoven ČR v Brně vydalo v roce 1996 "Německo-český a česko-německý slovník odborných výrazů z knihovnictví a informatiky", jehož je dr. Papírník spoluautorem.

Miloš Papírník se spolupodílel na ustavení SKIPu v roce 1968 i na jeho znovuustavení v roce 1990. Zúčastnil se všech sjezdů SKIP v devadesátých letech, těch prvních jako skvělý moderátor. V roce 2001 získal Cena českých knihovníků udělovanou SKIP.

Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager