LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Změna v organizaci knihovnických slu žeb na UJEP Ústí n. L.
From:Ivo Brožek <[log in to unmask]>
Reply-To:Ivo Brožek <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 Dec 2012 10:27:21 +0100
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, kolegové,

k 31. 12. 2012 skončí činnost pět fakultních knihoven na Univerzitě J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem (ULD001 až 005).

Od 1. 1. 2013 je nahradí celouniverzitní pracoviště: 
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 5, 400 96 Ústí
nad Labem.
ULD001
Webové stránky budou na: http://knihovna.ujep.cz 

(pro čtenáře bude knihovna otevřena od konce ledna 2013 - v nové budově
[viz fotografie interiéru])

Zároveň Vám přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2013 -
přání je umístěno na:
http://vyrazene.ujep.cz/pf_VK_2013_.jpg 

S pozdravem
Ivo Brožek
-- 

Ivo Brožek
ředitel Vědecké knihovny
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 5
tel. 475283811, 702017775
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager