LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Sborník vs. kolektivní monografie
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Tue, 18 Dec 2012 21:51:21 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den všem,

ještě jsem si prostudoval zaslané materiály a:

> Pokud někdo do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) uvede nepravdivé informace, je to jeho problém (mimo >jiné také etický) a také to nesouvisí s činností knihoven.
>
> To, jestli kniha splňuje definici výsledku, posuzují odborné a poradní orgány RVVI, viz s. 22 příslušného >elaborátu, a také to nesouvisí s činností knihoven. Doporučuji se obrátit na tyto orgány.

jestli tomu dobře rozumím, pak naopak s činností knihoven, resp.
Národní knihovny, toto hodnocení souvisí bezprostředně, protože se
provádí mj. podle toho, co má ve svých katalozích Národní knihovna.
Tedy je to jakýsi začarovaný kruh, v němž veřejně a zároveň i sobě do
kapsy lžou úplně všichni: řešitelé grantů, když sborníky označují jako
"kolektivní monografie", Národní knihovna, když tvrdí, že se jí to
netýká a "jen" přebírá nepravdivé údaje z dokumentů, a hodnotitelé
grantů, kteří to pak celé hodnotí jen formálně na základě toho, co jim
vykážou řešitelé a co najdou v katalozích Národní knihovny. A simsala
bim, místo nula bodů za "nepřínosný" (podle současné metodiky
hodnocení vědecké činnosti) sborník je tu 40 bodů za "přínosnou"
"kolektivní monografii".

Související podnětná myšlenka z textu S. Komárka:
"... o stále větším okruhu problémů se nelze vůbec smysluplně ve
veřejné sféře bavit. Proto se nechávají mlčky vyhnívat, ač o nich
každý trafikant ví, stejně jako před třiceti lety. [...] Nespočívalo
charisma Václava Havla, jehož úmrtní den dnes vzpomínáme, právě ve
vzepření se systému podobných zatuhlých nepravd?"
http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-58992760-stanislav-komarek-o-dvoji-pravde

S pozdravem

Josef Schwarz

> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz
>
> 16. 12. 2012 v 16:24, "Josef Schwarz" <[log in to unmask]>:
>
>> Dobrý den,
>>
>> knihovny se prezentují jako nezávislé instituce, které zpracovávají a
>> zpřístupňují obsah způsobem, který je určen výhradně odbornými
>> metodologickými dokumenty. V etickém kodexu českých knihovníků (
>> http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm ) navíc stojí, že knihovník při
>> poskytování informací tak "činí ... bez ohledu na politická,
>> ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury, s výjimkami
>> uvedenými v zákonných předpisech".
>>
>> Bohužel, některé dokumenty v katalozích českých knihoven (např.
>> Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, SVK Hradec Králové, SVK
>> Plzeň, SVK Ustí nad Labem a mnoho dalších) jsou katalogizovány s
>> ohledem na politicko-finanční hlediska řešitelů grantů, když je u
>> sborníků  uváděna nepravdivá informace, že jde o kolektivní monografii
>> (viz např.
>> http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002194176&local_base=NKC
>> - nahlédnutím do obsahu lze zjistit, že jde skutečně o sborník, ne
>> kolektivní monografii).
>>
>> Tato skutečnost pravděpodobně vychází ze stavu, kdy řada řešitelů
>> grantů a jiných projektů sborníky lživě prohlašuje za kolektivní
>> monografie, aby za ně obdrželi více bodů (a tudíž peněz) v rámci
>> stávajícího systému hodnocení vědecké činnosti, ale není mi jasné,
>> proč by tuto lež měly dále šířit i knihovny (coby nezávislé instituce)
>> ve svých katalogizačních záznamech. V jiných obdobných případech se
>> tak neděje, je-li např. nějaká kniha označena typem dokumentu, kterým
>> de facto není (dokonce v názvu), v katalogizačním záznamu jsou uvedeny
>> informace podle skutečnosti (např. "Atlas strašidel" nemá v poli forma
>> publikace výraz "atlas", viz
>> http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001660731&local_base=NKC
>> - jistě bychom našli řadu dalších, i přiléhavějších příkladů).
>>
>> Výše popsanou praxi knihoven vidím jako velmi nebezpečnou s ohledem na
>> terminologii, kdy dochází k rozmývání hranic mezi termíny "sborník" a
>> "kolektivní monografie", i ve vztahu k vyhledávání, kdy je publikace
>> označena jiným typem dokumentu, než kterým skutečně je.
>>
>> Je vcelku příznačné, že SKIP sice na svých stránkách zveřejňuje etický
>> kodex knihovníka, ale etická komise mezi orgány SKIP chybí, takže ani
>> není komu podat případný podnět v této věci.
>>
>> S pozdravem
>>
>> Josef Schwarz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager