LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Sborník vs. kolektivní monografie
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Sun, 16 Dec 2012 23:17:14 +0100
Content-Type:text/plain

> Pokud je na publikaci chybně uvedena forma práce, je to primárně problém autora a vydavatele a knihovníci tu nejsou od toho, aby >něco napravovali nebo opravovali.

To se nedomnívám, naopak knihovníci zcela běžně v rámci
katalogizačních záznamů opravují, resp. doplňují údaje v knize uvedené
nesprávně, např. ISBN, překlepy v názvu apod., byť s uvedeným chybného
údaje a jeho označením či dodatečným opravením (např. chybné + správné
číslo ISBN, výraz "[sic]" za překlepy, rozklíčování pseudonymů /to je
vlastně taky lež svého druhu/, dat nebo míst vydání odlišných od
skutečnosti apod.). Stanovení formy dokumentu pak už je věc čistě
knihovnická a s tím, co je deklarativně uvedeno v knize, nemá mnoho
společného, protože knihovníci určují formu dokumentu na základě
stanovené odborné terminologie a metodiky a obsahových, typografických
a jiných charakteristik knihy.

Domnívám se tedy - na rozdíl od Vás  -  že uvedená problematika je
rovněž záležitostí knihovnickou, a to jak odbornou, tak etickou.

Zdravím

Josef Schwarz

>
>> Dobrý den,
>>
>> knihovny se prezentují jako nezávislé instituce, které zpracovávají a
>> zpřístupňují obsah způsobem, který je určen výhradně odbornými
>> metodologickými dokumenty. V etickém kodexu českých knihovníků (
>> http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm ) navíc stojí, že knihovník při
>> poskytování informací tak "činí ... bez ohledu na politická,
>> ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury, s výjimkami
>> uvedenými v zákonných předpisech".
>>
>> Bohužel, některé dokumenty v katalozích českých knihoven (např.
>> Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, SVK Hradec Králové, SVK
>> Plzeň, SVK Ustí nad Labem a mnoho dalších) jsou katalogizovány s
>> ohledem na politicko-finanční hlediska řešitelů grantů, když je u
>> sborníků  uváděna nepravdivá informace, že jde o kolektivní monografii
>> (viz např.
>> http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002194176&local_base=NKC
>> - nahlédnutím do obsahu lze zjistit, že jde skutečně o sborník, ne
>> kolektivní monografii).
>>
>> Tato skutečnost pravděpodobně vychází ze stavu, kdy řada řešitelů
>> grantů a jiných projektů sborníky lživě prohlašuje za kolektivní
>> monografie, aby za ně obdrželi více bodů (a tudíž peněz) v rámci
>> stávajícího systému hodnocení vědecké činnosti, ale není mi jasné,
>> proč by tuto lež měly dále šířit i knihovny (coby nezávislé instituce)
>> ve svých katalogizačních záznamech. V jiných obdobných případech se
>> tak neděje, je-li např. nějaká kniha označena typem dokumentu, kterým
>> de facto není (dokonce v názvu), v katalogizačním záznamu jsou uvedeny
>> informace podle skutečnosti (např. "Atlas strašidel" nemá v poli forma
>> publikace výraz "atlas", viz
>> http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001660731&local_base=NKC
>> - jistě bychom našli řadu dalších, i přiléhavějších příkladů).
>>
>> Výše popsanou praxi knihoven vidím jako velmi nebezpečnou s ohledem na
>> terminologii, kdy dochází k rozmývání hranic mezi termíny "sborník" a
>> "kolektivní monografie", i ve vztahu k vyhledávání, kdy je publikace
>> označena jiným typem dokumentu, než kterým skutečně je.
>>
>> Je vcelku příznačné, že SKIP sice na svých stránkách zveřejňuje etický
>> kodex knihovníka, ale etická komise mezi orgány SKIP chybí, takže ani
>> není komu podat případný podnět v této věci.
>>
>> S pozdravem
>>
>> Josef Schwarz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager