LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Sborník vs. kolektivní monografie
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Sun, 16 Dec 2012 21:26:08 +0000
Content-Type:text/plain

Postup hodnocení výsledků výzkumu a vývoje stanoví materiál "Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů", viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022 a aktivita pracovníků knihoven či katalogizátorů v tom nehraje žádnou roli. 

Pokud je na publikaci chybně uvedena forma práce, je to primárně problém autora a vydavatele a knihovníci tu nejsou od toho, aby něco napravovali nebo opravovali. 

Pokud někdo do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) uvede nepravdivé informace, je to jeho problém (mimo jiné také etický) a také to nesouvisí s činností knihoven. 

To, jestli kniha splňuje definici výsledku, posuzují odborné a poradní orgány RVVI, viz s. 22 příslušného elaborátu, a také to nesouvisí s činností knihoven. Doporučuji se obrátit na tyto orgány.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz

16. 12. 2012 v 16:24, "Josef Schwarz" <[log in to unmask]>:

> Dobrý den,
> 
> knihovny se prezentují jako nezávislé instituce, které zpracovávají a
> zpřístupňují obsah způsobem, který je určen výhradně odbornými
> metodologickými dokumenty. V etickém kodexu českých knihovníků (
> http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm ) navíc stojí, že knihovník při
> poskytování informací tak "činí ... bez ohledu na politická,
> ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury, s výjimkami
> uvedenými v zákonných předpisech".
> 
> Bohužel, některé dokumenty v katalozích českých knihoven (např.
> Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, SVK Hradec Králové, SVK
> Plzeň, SVK Ustí nad Labem a mnoho dalších) jsou katalogizovány s
> ohledem na politicko-finanční hlediska řešitelů grantů, když je u
> sborníků  uváděna nepravdivá informace, že jde o kolektivní monografii
> (viz např.
> http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002194176&local_base=NKC
> - nahlédnutím do obsahu lze zjistit, že jde skutečně o sborník, ne
> kolektivní monografii).
> 
> Tato skutečnost pravděpodobně vychází ze stavu, kdy řada řešitelů
> grantů a jiných projektů sborníky lživě prohlašuje za kolektivní
> monografie, aby za ně obdrželi více bodů (a tudíž peněz) v rámci
> stávajícího systému hodnocení vědecké činnosti, ale není mi jasné,
> proč by tuto lež měly dále šířit i knihovny (coby nezávislé instituce)
> ve svých katalogizačních záznamech. V jiných obdobných případech se
> tak neděje, je-li např. nějaká kniha označena typem dokumentu, kterým
> de facto není (dokonce v názvu), v katalogizačním záznamu jsou uvedeny
> informace podle skutečnosti (např. "Atlas strašidel" nemá v poli forma
> publikace výraz "atlas", viz
> http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001660731&local_base=NKC
> - jistě bychom našli řadu dalších, i přiléhavějších příkladů).
> 
> Výše popsanou praxi knihoven vidím jako velmi nebezpečnou s ohledem na
> terminologii, kdy dochází k rozmývání hranic mezi termíny "sborník" a
> "kolektivní monografie", i ve vztahu k vyhledávání, kdy je publikace
> označena jiným typem dokumentu, než kterým skutečně je.
> 
> Je vcelku příznačné, že SKIP sice na svých stránkách zveřejňuje etický
> kodex knihovníka, ale etická komise mezi orgány SKIP chybí, takže ani
> není komu podat případný podnět v této věci.
> 
> S pozdravem
> 
> Josef Schwarz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager