LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Sborník vs. kolektivní monografie
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Sun, 16 Dec 2012 16:24:41 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

knihovny se prezentují jako nezávislé instituce, které zpracovávají a
zpřístupňují obsah způsobem, který je určen výhradně odbornými
metodologickými dokumenty. V etickém kodexu českých knihovníků (
http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm ) navíc stojí, že knihovník při
poskytování informací tak "činí ... bez ohledu na politická,
ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury, s výjimkami
uvedenými v zákonných předpisech".

Bohužel, některé dokumenty v katalozích českých knihoven (např.
Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, SVK Hradec Králové, SVK
Plzeň, SVK Ustí nad Labem a mnoho dalších) jsou katalogizovány s
ohledem na politicko-finanční hlediska řešitelů grantů, když je u
sborníků  uváděna nepravdivá informace, že jde o kolektivní monografii
(viz např.
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002194176&local_base=NKC
- nahlédnutím do obsahu lze zjistit, že jde skutečně o sborník, ne
kolektivní monografii).

Tato skutečnost pravděpodobně vychází ze stavu, kdy řada řešitelů
grantů a jiných projektů sborníky lživě prohlašuje za kolektivní
monografie, aby za ně obdrželi více bodů (a tudíž peněz) v rámci
stávajícího systému hodnocení vědecké činnosti, ale není mi jasné,
proč by tuto lež měly dále šířit i knihovny (coby nezávislé instituce)
ve svých katalogizačních záznamech. V jiných obdobných případech se
tak neděje, je-li např. nějaká kniha označena typem dokumentu, kterým
de facto není (dokonce v názvu), v katalogizačním záznamu jsou uvedeny
informace podle skutečnosti (např. "Atlas strašidel" nemá v poli forma
publikace výraz "atlas", viz
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001660731&local_base=NKC
- jistě bychom našli řadu dalších, i přiléhavějších příkladů).

Výše popsanou praxi knihoven vidím jako velmi nebezpečnou s ohledem na
terminologii, kdy dochází k rozmývání hranic mezi termíny "sborník" a
"kolektivní monografie", i ve vztahu k vyhledávání, kdy je publikace
označena jiným typem dokumentu, než kterým skutečně je.

Je vcelku příznačné, že SKIP sice na svých stránkách zveřejňuje etický
kodex knihovníka, ale etická komise mezi orgány SKIP chybí, takže ani
není komu podat případný podnět v této věci.

S pozdravem

Josef Schwarz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager