LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: FW: Rušení knihoven
From:Konopásková Anna <[log in to unmask]>
Reply-To:Konopásková Anna <[log in to unmask]>
Date:Mon, 26 Nov 2012 11:28:53 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,
i když si to někteří z nás nedovedou představit, tak jsou ještě lidé,
kteří s počítačem zacházet neumějí, nebo na něj nemají peníze. S tím, jak
se technologie neustále vyvíjejí, ne každý dovede držet krok. (Možná, že
jste si také všimli, že Internet Explorer už nezobrazuje stránky správně.)
Proto digitalizace ztíží dostupnost!
Anna Konopásková
Knihovna NÚV

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Pupcsik Michal
Sent: Monday, November 26, 2012 11:08 AM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Rušení knihoven

Dobrý den,

Nerozumím Vašemu argumentu, že digitalizace ztíží  "proces dostupnosti"
informace. Podle mého názoru je to přesně naopak.
Pokud chci najít informaci, tak přece nejdříve hledám online - vy ne? Co
si mám vlastně představit pod tím "procesem dostupnosti"?

Michal Pupcsik
WA NKP


-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Topinka Zbyněk
Sent: Monday, November 26, 2012 10:46 AM
To: [log in to unmask]
Subject: FW: Rušení knihoven

Dobrý den všem

Má reakce na otázku: .... A i kdyby nebyl, bylo by to tak hrozné?


Bylo by to hrozné! V Česku dochází k poklesu všeobecných znalostí, což
jednuduše řečeno znamená, že národ hloupne. Neumím si představit, jak
tomuto může napomoci rušení knihoven. Co si však přestavit umím, je čemu
napomoci může. Moci! Moc nepotřebuje vzdělání, ale poslušnost. Té se, jak
známo, daří lépe mezi nevdělanými.

Z hospodářské, politické, společenské a technologické situace mi vyplývá,
že k redukci knihoven bude docházet, ať už si o tom já nebo my myslíme co
chceme. Ti, co budou šetřit na nákladech budou mít ještě silnou podporu v
digitalizaci. Jenže, jestli si někdo myslí, že nás potíží s dostupností
informací zbaví digitalizace, tak je mi ho upřímně líto. To, co se stane
dostupnější, bude informace sama. Co se však změní bude proces
dostupnosti, a ten dle mého názoru bude stížen. Proč? Z technologických
důvodů, finančních důvodů, osobnostních ... Demokratizace přístupu k
informacím po tisíciletích růstu dostane na frak.

Taky si dovolím položit otázku. Bude dnes někdo oplakávat knihovny? Dnes
ještě možná ano. Jenže, jestliže dnes nebude ten pláč dostatečně slyšet,
až se zeptáme za čas, jestli někomu chybí knihovny, můžeme taky dostat
odpověď:"Knihovny? A co to je?"

Zbyněk Topinka Plzeň
________________________________________
Odesílatel: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[[log in to unmask]] za uživatele Josef Schwarz [[log in to unmask]]
Odesláno: 24. listopadu 2012 18:45
Komu: [log in to unmask]
Předmět: Rušení knihoven

Dobrý den,

v anglickém Newcastlu se chystají razantně šetřit a možná to dopadne i na
knihovny:
http://art.ihned.cz/divadlo/c1-58746650-konec-dotaci-na-kulturu-newcastle-
zavre-knihovny-a-prestane-prispivat-divadlum
V článku je ovšem zavádějící informace, zjevně nejde o samostatné
knihovny, ale o pobočky městské knihovny (
http://www.newcastle.gov.uk/leisure-libraries-and-tourism/libraries/branch
-libraries-and-opening-hours
). Newcastle má cca 276 000 obyvatel a rozlohu cca 113 km čtverečních, což
se blíží české Plzni, která má rozlohu 137 km2 a 167 000 obyvatel.
Shodou okolností má plzeňská městská knihovna obdobný počet poboček,
20 (pokud jsem dobře počítal:
http://www.knihovna.plzen.eu/prehled_knih.php ), i když parametricky se od
těch newcastlovských podstatně liší - zatímco většina poboček v Newcastlu
má plnohodnotnou otevírací dobu (většina dnů v týdnu min.
několik hodin každý den), polovina poboček plzeňské knihovny má otevřeno
dva dny v týdnu po několik hodin každý den (jde de facto o vesnické
knihovny) - a při uvážení zhruba stotisícového rozdílu v obyvatelstvu je
tak hustota sítě srovnatelná (i když samozřejmě neberu v úvahu další
parametry knihoven i měst).

Proč to píšu:
1) Domníváte se, že rušení poboček veřejných knihoven ("optimalizace"
či optimalizace sítě) - ať už v Newcastlu nebo kdekoli jinde - znamená
automaticky "zlo"? Není lépe poskytovat služby v několika málo pobočkách
než tříštit síly a finance na rozsáhlou síť poboček?
Skutečně je v dnešní mobilní době (ve smyslu snadnosti fyzického přesunu i
ve smyslu přesunu stále většího množství informací do elektronické podoby
přístupných vzdáleně) tak důležité, aby byla knihovna co nejblíže svému
uživateli? Existuje něco jako optimální hustota sítě? Optimální vůči čemu?
2) Jaké jsou výhody husté sítě městských, krajských nebo regionálních
poboček (nebo místních knihoven) v České republice, kdy je současný stav
(malá knihovna v téměř každé obci) de facto stále důsledkem knihovnického
zákona z roku 1919, který však odrážel dobovou společenskou a
demografickou situaci, značně  odlišnou od současného stavu? Především se
podstatě lišila mobilita obyvatelstva, jeho sociální struktura, vlastně i
proklamovaná, na osvětu zaměřená role knihoven. Je udržování tohoto
rezidua (tedy husté sítě
poboček/knihoven) v dnešní době společensky
odůvodnitelné/ospravedlnitelné? A je funkční?
3) Proč u nás - podobně jako např. v Německu - nefunguje prostorové,
organizační a finanční sdružování knihoven do jednotek typu univerzitní +
městská knihovna, krajská + městská knihovna apod.?
Prosím o jiné argumenty než floskule typu "oba typy knihoven mají jiné
funkce, jiné služby, jiné uživatele". Případně existuje nějaký český
příklad takového účelného propojení knihoven?

Poznámka:
Případné reakce a odpovědi neposlouží jako materiál pro tajnou analýzu
Ministerstva kultury ČR (připravovanou ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra ČR a Ministerstvem financí ČR), na jejímž základě má být síť
českých veřejných knihoven do roku 2015 zredukována na dvě třetiny
současného stavu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To byl vtip.
A i kdyby nebyl, bylo by to tak hrozné?

S pozdravem

Josef Schwarz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager