LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Rušení knihoven
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Sat, 24 Nov 2012 18:45:21 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

v anglickém Newcastlu se chystají razantně šetřit a možná to dopadne i
na knihovny: http://art.ihned.cz/divadlo/c1-58746650-konec-dotaci-na-kulturu-newcastle-zavre-knihovny-a-prestane-prispivat-divadlum
V článku je ovšem zavádějící informace, zjevně nejde o samostatné
knihovny, ale o pobočky městské knihovny (
http://www.newcastle.gov.uk/leisure-libraries-and-tourism/libraries/branch-libraries-and-opening-hours
). Newcastle má cca 276 000 obyvatel a rozlohu cca 113 km čtverečních,
což se blíží české Plzni, která má rozlohu 137 km2 a 167 000 obyvatel.
Shodou okolností má plzeňská městská knihovna obdobný počet poboček,
20 (pokud jsem dobře počítal:
http://www.knihovna.plzen.eu/prehled_knih.php ), i když parametricky
se od těch newcastlovských podstatně liší - zatímco většina poboček v
Newcastlu má plnohodnotnou otevírací dobu (většina dnů v týdnu min.
několik hodin každý den), polovina poboček plzeňské knihovny má
otevřeno dva dny v týdnu po několik hodin každý den (jde de facto o
vesnické knihovny) - a při uvážení zhruba stotisícového rozdílu v
obyvatelstvu je tak hustota sítě srovnatelná (i když samozřejmě neberu
v úvahu další parametry knihoven i měst).

Proč to píšu:
1) Domníváte se, že rušení poboček veřejných knihoven ("optimalizace"
či optimalizace sítě) - ať už v Newcastlu nebo kdekoli jinde - znamená
automaticky "zlo"? Není lépe poskytovat služby v několika málo
pobočkách než tříštit síly a finance na rozsáhlou síť poboček?
Skutečně je v dnešní mobilní době (ve smyslu snadnosti fyzického
přesunu i ve smyslu přesunu stále většího množství informací do
elektronické podoby přístupných vzdáleně) tak důležité, aby byla
knihovna co nejblíže svému uživateli? Existuje něco jako optimální
hustota sítě? Optimální vůči čemu?
2) Jaké jsou výhody husté sítě městských, krajských nebo regionálních
poboček (nebo místních knihoven) v České republice, kdy je současný
stav (malá knihovna v téměř každé obci) de facto stále důsledkem
knihovnického zákona z roku 1919, který však odrážel dobovou
společenskou a demografickou situaci, značně  odlišnou od současného
stavu? Především se podstatě lišila mobilita obyvatelstva, jeho
sociální struktura, vlastně i proklamovaná, na osvětu zaměřená role
knihoven. Je udržování tohoto rezidua (tedy husté sítě
poboček/knihoven) v dnešní době společensky
odůvodnitelné/ospravedlnitelné? A je funkční?
3) Proč u nás - podobně jako např. v Německu - nefunguje prostorové,
organizační a finanční sdružování knihoven do jednotek typu
univerzitní + městská knihovna, krajská + městská knihovna apod.?
Prosím o jiné argumenty než floskule typu "oba typy knihoven mají jiné
funkce, jiné služby, jiné uživatele". Případně existuje nějaký český
příklad takového účelného propojení knihoven?

Poznámka:
Případné reakce a odpovědi neposlouží jako materiál pro tajnou analýzu
Ministerstva kultury ČR (připravovanou ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra ČR a Ministerstvem financí ČR), na jejímž základě má být síť
českých veřejných knihoven do roku 2015 zredukována na dvě třetiny
současného stavu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To byl vtip.
A i kdyby nebyl, bylo by to tak hrozné?

S pozdravem

Josef Schwarz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager