LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Veřejné knihovny a ICT – průzkum
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 9 Nov 2012 15:26:11 +0000
Content-Type:text/plain

V těchto dnech (koncem října a v listopadu) probíhá v České republice celoevropský průzkum, který má za cíl porozumět vlivu, jaký mají veřejné knihovny v EU na život jejich uživatelů.

Průzkum financuje Nadace Billa a Melindy Gatesových a podporuje jej organizace EBLIDA a SKIP. Gatesova nadace v rámci své Globální knihovní iniciativy financuje poskytování počítačů a připojení na internet ve veřejných knihovnách v řadě zemí. Cílem této studie je zkoumat vliv knihovnických služeb a konkrétně informačních a komunikačních technologií v knihovnách na uživatele a způsob, jakým tyto technologie prospívají společnosti. Výsledná studie bude poskytnuta i orgánům EU.

Podle pravidel sociálních šetření bylo náhodně vybráno 50 knihoven pro kvantitativní průzkum a 15 knihoven pro kvalitativní průzkum (rozhovory s pracovníky knihovna a návštěvníky). Průzkum provádí agentura TNS Aisa prostřednictvím sítě svých tazatelů. Věříme, že dotčené knihovny průzkum podpoří a vyjdou tazatelům vstříc. Průzkum probíhá v 17 zemích po celé Evropě a jeho pozitivní výsledky mohou významně přispět k podpoře rozvoje veřejných knihoven.

Zdravi

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA Page



LISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager