LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Oprava - Dobrovolnické centrum versus Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
From:Knihovna Turnov - ředitel <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 8 Nov 2012 09:06:32 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

na základě upozornění PhDr. M. Büntera z SVKUL zasílám zpřesňující
informaci, cituji " Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem není při
Severočeské vědecké knihovně, je zcela samostatnou organizací a ač s ním
SVKUL spolupracuje, plány činnosti a záměry DC jsou výlučně v kompetenci
jeho paní ředitelky." Za původně uvedenou interpretaci se omlouvám.

Mgr. Hanuš Karpíšek, ředitel MKAMT

Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeronýmova 517, 51101 Turnov 1
tel. 481313092; fax 481312962
http://www.knihovna.turnov.cz

-----Original Message-----
From: Knihovna Turnov - ředitel [mailto:[log in to unmask]] 
Sent: Friday, November 02, 2012 11:41 AM
To: [log in to unmask] ([log in to unmask])
Subject: RE: Dotaz - Jak zaměstnat dobrovolníka - právně správně, ale
jednoduše? - Závěr

Dobrý den,

nedávno jsem vznesl dotaz do konference jak správně "zaměstnat" dobrovolníka
- právně správně a jednoduše? Děkuji ještě jednou všem, kdo odpověděli, za
obdržené postřehy a rady. Třeba to bude někoho dalšího takhle v kostce
zajímat - závěrečné shrnutí, k čemu jsme dospěli u nás:

1. veškeré informace a další odkazy o dobrovolnictví v knihovnách viz.:
http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=02_Odb/dobrovolnici.htm
2. určitě nepůjdeme cestou akreditace vlastního dobrovolnického centra (DC)
3. zatím nebudeme navazovat spolupráci skrze DC kvůli formálnímu zajištění
dobrovolnické činnosti (např. o rozšíření působnosti na náš kraj prý uvažují
i v DC při Severočeské vědecké knihovně) 4. nebudeme nadále nechávat
dobrovolnou práci v knihovně (jako dosud např. při pomoci na akcích
knihovny) úplně bez formálního smluvního zajištění 5. s dobrovolníky budeme
uzavírat jednoduchou příkazní smlouvu, myslím její skvělé znění poskytla
kolegyně z MKP, děkuji 6. nutno provést vstupní školení BOZP a PO
(lékárničky, hasicí přístroje, uzávěry produktovodů, rizika plynoucí z prac.
činnosti ...), a jeho provedení si nechat dobrovolníkem podepsat 6. dle
výkladu právničky naší pojišťovny, údajně už stávající pojistka odpovědnosti
za škodu, kterou jim "způsobí knihovna", v sobě osoby vykonávající
dobrovolnickou činnost, zahrnuje 7. existuje jednoduchá možnost pojistit
dobrovolníka skrze speciální pojištění a systém, který pružně umožňuje
takové pojišťování přes HESTIA, o.s. (Národní dobrovolnické centrum), jde
vlastně o navázání spolupráce dle bodu 3. (viz výše), podmínky pojišťování,
průběhu spolupráce jasné, ceny příznivé (informace jsem získal přes.
www.dobrovolnik.cz ) 8.dnes už vím, že slovo "zaměstnat" dobrovolníka se
nesmí v souvislosti s dobrovolnictvím vůbec objevit (střed dobrovolnictví se
Zákoníkem práce a související legislativou) 9. dobrovolník nic nemusí a je
jen na nás, zda mu dokážeme najít takovou činnost a vytvořit takové podmínky
i prostředí, aby se mu u nás líbilo a šlo o oboustranně výhodný a
obohacující vztah...

Mgr. Hanuš Karpíšek, ředitel MKAMT

Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeronýmova 517, 51101 Turnov 1
tel. 481313092; fax 481312962
http://www.knihovna.turnov.cz


-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Knihovna Turnov - ředitel
Sent: Thursday, October 11, 2012 11:48 AM
To: [log in to unmask]
Subject: Dotaz - Jak zaměstnat dobrovolníka - právně sp rávně, ale
jednoduše?

Dobrý den,

potřebuji aktuálně, rychle a jednoduše vyřešit: máme zájemkyni o dobrovolnou
práci - prostě dobrovolnici. Jak jednoduše, ale právně správně ji zaměstnat,
aniž bychom museli podstoupit akreditaci na Ministerstvu vnitra, jak kdysi,
na jedné knihovnické dílně, anebo na konferenci věnované dobrovolnictví
zaznělo (konalo se to tehdy v sále městské knihovny)?

Potřebujeme mít pořešeno BOZP, pojištění, případně mlčenlivost a hmotnou
odpovědnost (pokud by došlo i na to, že dobrovolnice bude vypomáhat ve
výpůjčním procesu) a měl by asi existovat nějaký dokument, dohoda o výkonu
této dobrovolnické práce, neb jsem názoru, že v tomhle případě už to nejde
dělat "jen na dobré slovo", jako třeba u výpomocí při kulturních akcích či
Noci s Andersenem.

Řešili jste někde, víceméně úspěšně i s co nejmenší byrokracií? Pokud ano,
máte-li k dispozici a můžete poskytnout, pak prosím i o zaslání znění
případných dohod, smluv. Moc by nám to pomohlo.

Děkuji za případné odpovědi a jsem s pozdravem

Mgr. Hanuš Karpíšek, ředitel MKAMT

Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeronýmova 517, 51101 Turnov 1
tel. 481313092; fax 481312962
http://www.knihovna.turnov.cz

PS: v posledním roce jsem naprosto v šoku - už tři lidé, co unás dělali
veřejnou službu, si tuto dobrovolně sami prodloužili o půl roku. Teď už se
hlásí i dobrovolnice, mamima s postiženým dítětem... všichni prostě jen
nemůžou sehnat práci - a pracovat chtějí, "aby přišli alespoň mezi lidi,
nebo že jim to doma to mnic nedělání, jak se lidově říká, leze na mozek".
Podotýkám že všechno jsou to lidé ze sociálně slabých skupin, kteří nutně
potřebují normální příjem. Takže soudím, že to není vůbec náhodná situace?
Asi se tu dlouhodobě zadělává na celospolečenský průšvih. Mám z toho opravdu
špatný pocit k jakému pokřivení ceny práce posvěcené oficiálními místy to v
našem státě vede a mám svým způsobem i docela morální problém zaměstnávat
lidi, brát od nich práci a nic jim za to neplatit (peníze v rozpočtu na mzdy
navíc prostě nemáme), na druhou stranu když sami chtějí a potřebují pracovat
a my tu práci tady máme, tak tzhle formu práce u nás využíváme (nebo
zneužíváme)???

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager