LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Krajská knihovna Vysočiny
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Mon, 15 Oct 2012 22:04:53 +0200
Content-Type:text/plain

Milé děti,

>> Pokud jste ještě nečetli: http://jihlava.idnes.cz/e-knihy-tolik-mista-nepotrebuji-vahaji-strany-s-krajskou-knihovnou-11c-/jihlava-zpravy.aspx?>c=A121009_150835_jihlava-zpravy_mkk
>
> Neboli: Pohádka o tom, jak si duté hlavy mezi sebou přehazují horký brambor.

a máme tu další pohádkový příběh spojený s krajskou knihovnou, tentokrát je to:
Pohádka o tom, jak pan rádce Lampář vypustil zlého ducha, získal
knihovnu za ženu a dostal celou trafiku k tomu.
http://vary.idnes.cz/koncici-krajsky-radni-vratislav-emler-bude-ridit-knihovnu-pnu-/vary-zpravy.aspx?c=A121012_165334_vary-zpravy_slv

Dobrou noc a sladké sny

Váš dobrý čaroděj

Rumburák

----
Poznámka k cyklu Rumburákových pohádek:

Milé děti, jistě znáte pohádky Rumburakovy z televizního seriálu
Arabela, ve kterých zlý čaroděj Rumburak stavěl celý pohádkový svět na
hlavu.
Rumburák je čaroděj dobrý a v jeho pohádkách se naopak staví realita
na nohy. O svou hlavu se bát nemusíte, ovšem pouze tehdy, pokud máte
vlastní rozum a jste přichystány na to, že vás pohádkový příběh
nenásilně uvede do nepohádkové reality.

Malá ukázka z prvního zpracovaného Rumburákova příběhu:

POHÁDKA O JEDNÉ VELKÉ KNIHOVNĚ (ÚRYVKY)

[...]
... kdysi hodně dávno, tak dávno, že z té doby stojí už jen několik
domů, žil byl jeden český král. Ten král byl po otci Němec a po matce
Čech, a tak mu Čechové říkali Karel a Němci Karl. Král Karel/Karl měl
českou zemi moc rád, a proto pro všechny Čechy, Moravany, Slezany,
Němce, Poláky a další lidi, kteří v ní žili, založil univerzitu, aby
byli chytří a moudří. [...]
        A král Karel/Karl na této univerzitě zřídil i knihovnu, aby se
studenti měli z čeho učit. V těch dávných dobách, o kterých vám
vyprávím, totiž nebyl ani internet, ani televize, ani rozhlas, ba
dokonce ani noviny nebo časopisy. A tak všechno, co se studenti
naučili, museli se dozvědět od svých učitelů a z knih.
        Knih tenkrát bylo málo, a tak i knihovna Karlova učení, jak se naší
škole říkalo, byla hodně malá. Postupně však rostla, ale po krátké
době ji potkala první překážka. Čeští učitelé totiž řekli těm
německým, že už je nemají rádi, a tak němečtí učitelé na nic nečekali,
sebrali se a i se svými knihami odešli do Německa. Tam začali učit na
školách, které jsou dnes slavnější a úspěšnější než Karlovo učení.
[...]
O něco později, zhruba v čase, kdy se narodili tatínkové vašich
dědečků, nastoupil na český trůn místo pana krále pan prezident
Masaryk. Protože měl taky vousy jako předchozí král a podobně pevné
vojenské držení těla, lidé ho měli rádi úplně stejně, možná ještě víc.
Když ho viděli, jak jede na ztepilém bělouši, smekali čepice a volali:
"Sláva!". Ale to byste měli vědět z dějepisu, ti snaživější z vás z
Wikipedie.
        Pro nás je důležité, že naši knihovnu už neplatil pan král ze své
královské pokladny, ale že dostávala peníze na svůj provoz a nákup
knih z pokladny nás všech.
[...]
... když se do naší země vrátila svoboda a demokracie, přišel do
knihovny Balík - pan Balík. Tento knihovnický Bond, James Bond,
ředitel s povolením přemýšlet, navzdory svému směšnému jménu byl moc
chytrým a moudrým pánem, který spolu se svými kolegy vrátil naší
knihovně její bývalý lesk. Opravil dům, uspořádal knihy a - děti! - už
tehdy, v době, kdy jste ještě byly na houbách, zavedl do knihovny
počítače a internet.
[...]
Pan architekt Kaplický pro naši knihovnu navrhl nový dům, dům nový a
krásný tak, že ho mnozí považovali za ošklivý. Mezi nimi i pan
prezident Klaus - to už není ten prezident, o kterém jsme si říkali,
že jezdil na ztepilém bělouši a lidé mu volali "Sláva!". Pan prezident
Klaus se vozí v autě a lidé mu "Sláva!" neprovolávají. Ba někdy
naopak.
[...]
Ti z vás, kteří ještě nebyli na první lekci německého jazyka
(Schande!), by si dokonce mohli myslet, že pan Böhm je cizák, ne
nepodobný Jiráskovým Sasíkům drancujícím naši vlast, a že přišel naší
knihovně ublížit. Ale není tomu paradoxně tak: pan Böhm je Čech.
[...]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager