LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: odpovědnost za škodu
From: KEP - Věra Krajíčková <[log in to unmask]>
Reply-To:KEP - Věra Krajíčková <[log in to unmask]>
Date:Wed, 10 Oct 2012 12:38:52 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

řešíme otázku odpovědností za škodu za odložené věci. Občanský zákoník v § 433 odst 2)a 3) říká: (2) Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, fyzické osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určenému nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
(3) Odpovědnosti podle odstavců 1 a 2 se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou.

Rozumím správně,že knihovna nese odpovědnost za odložené věci pouze v případě, že jsou odloženy na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se odkládají?

Patří ustanovení o odpovědnosti za odložené věci do knihovního řádu? 


S pozdravem

-- 
Věra Krajíčková, BBUS

ředitelka

Knihovna Eduarda Petišky
Ivana Olbrachta 36
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

www.knihovna.brandysnl.cz
326 907 220

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager