LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: POKLADY V POHYBU registrace
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 9 Oct 2012 12:00:06 +0000
Content-Type:text/plain

Ještě je možné přihlásit se na konferenci:

POKLADY V POHYBU - Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu 
http://goo.gl/gQPYz

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem a pod záštitou České komise pro UNESCO pořádá konferenci Poklady v pohybu - Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu. 

Místo konání: Praha 4 - Chodovec, Archivní 4, Konferenční sál Národního archivu Datum konference: 16. října 2012 

Program konference, viz níže.

Registrace účastníků na http://goo.gl/kBUEw nebo na adrese [log in to unmask]

Účastnický poplatek 400,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel:
+420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email:
[log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Program konference:
9.00-10.00

Registrace účastníků semináře   (foyer konferenčního sálu)

10.00-10.05

Uvítání účastníků semináře

10.05-10.30

Problematika mobility sbírek z pohledu MK ČR - PhDr. Magda Junková, ředitelka OMG MK ČR

10.30-11.00     

Státní imunita a zápůjčky kulturních statků  - Nout van Woudenberg, MZV
Nizozemí   (Přednáška bude tlumočena do češtiny)

11.00 - 11.45 

Princip patřičné pečlivosti (due diligence) a mobilita kulturních statků - PhDr. Magda Němcová, NG, členka expertní skupiny EK pro zjednodušení zápůjček a výpůjček

11.45-12.15

Diskuse

12.15-14.00

Polední přestávka

14.00-14.30

Zahraniční zápůjčky a výpůjčky uměleckých děl z muzejních sbírek  po kauze Diag Human - PhDr. Katka Tlachová, MG

14.30-15.00

Socha bez oltáře - oltář bez sochy.  K problematice odcizených uměleckých památek na zahraničním starožitnickém trhu - Mgr. Šárka Radostová, NPÚ

15-00-15.30

15.30-16.00

Zápůjčky archiválií na výstavy do zahraničí - PhDr. Vladimír Růžek, MV ČR

Knihy na "služební cestě". Společný projekt Google a Národní  knihovny  ČR na digitalizaci historického knižního fondu. - PhDr. Veronika Procházková, NK

16.00-16.30

Diskuse

Závěr konference

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager