LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Fwd: Experimentalni zdroj ANL+
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Mon, 8 Oct 2012 10:23:59 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

přeposílám vyjádření kol. Malínka z ÚČL (vedoucí knihovny) k dané věci:

Zdravím

Josef Schwarz


---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Malínek Vojtěch <[log in to unmask]>
Datum: 4. října 2012 14:24
Předmět: Re: Experimentalni zdroj ANL+
Komu: Josef Schwarz <[log in to unmask]>


Dobrý den,

neb jsme ve Vaší reakci zmiňováni -díky za to-, tak jen stručně:

1) Teprve nyní rozjiždíme excerpci v MARC21, která by integraci vůbec
umožňovala,
a stojíme před konverzí stávajících dat. S NK jsme zatím v tomto směru
vůbec nejednali,
z druhé strany nás kontaktovala jen dr. Anděrová v době, kdy se v NK
rušila analytická bibliografie.

2) Náš záběr je oborový, nikoli generální: čili ano, ĎaS excerpujeme,
ale nebudeme
mít stejné články jako Hist. ústav ani jako by měla ANL. Tohle je
myslím nejzásadnější
problém v kooperaci oborových bibliografií a kooperačním systémem
KOSABI. Pak je tu otázka
norem, standardů, odlišné struktury bází, ale to myslím není neřešitelné.

3) Náš ústav zatím článkovou bibliografii drží a držet hodlá a bohudík za to.
ANL+ strukturovanou a zejména anotovanou bázi dle mého nemůže při všech svých
výhodách a přednostech plnohodnotně nahradit - je to koncepčně
kompletně odlišné řešení.

[...]

Děkuje, zdraví a hezký den přeje
V. Malínek----- Original Message -----
Od: "Josef Schwarz" <[log in to unmask]>
Komu: [log in to unmask]
Odeslané: Čtvrtek, 4. Říjen 2012 11:46:45
Předmět: Re: Experimentalni zdroj ANL+

Dobrý den,

prvotní není technologie, ale obsah. K němu si tedy dovolím v rámci
"poslední fáze experimentu" (to zní děsivě;-), byť primárně
technologického, vyjádřit.

Tak např. se avizuje excerpce časopisu Dějiny a současnost, když si
ale vezmu čísla 7/2010, 5/2011 a 5/2012, tak zjistím, že:

č. 7/2010 je zpracováno ještě ve staré ANL (viz např.
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001293722&local_base=ANL
pro článek, http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001297470&local_base=ANL
pro recenzi)

č. 5/2011 je rovněž ještě v ANL (viz např.
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001404128&local_base=ANL
pro článek, http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001404156&local_base=ANL
pro recenzi)

č. 5/2012 (květen) už v ANL není, není ovšem ani v ANL+ (přitom v ÚČL
- viz níže - už zpracován je:
http://isis.ucl.cas.cz/detail.jsp?rowID=126119&db=B97 )

Zkusme jiné tituly, které jsou excerpovány krajskými knihovnami nebo
NK - http://www.nkp.cz/pages/fond_ANL_Exc2011.htm +
http://taurus.multidata.cz:8991/tituly_anlplus_nkcr.xls (vždy
testováno na jednom článku z hlavní části časopisu):

A) OK - testovaný článek je v db:
a) Host č. 3/2011
b) Vesmír č. 12/2011 (ale např. recenze "Peter Zamarovský: Proč je v
noci tma?" Petra Brodského zachycena není)

B) KO - testovaný článek není v db:
a) Souvislosti č. 2/2012
b) Listy č. 2/2011
c) Art & Antiques č. 6/2011
d) Kontexty č. 6/2011

C) 00 - časopis není vůbec zařazen do excerpce:
a) Uni
b) Rozrazil
c) Živel
d) Nový prostor
e) Babylon
f) Plav
g) Pandora

Všimněte si, že z daného vzorku (pravda, velmi nahodilého, to co mám
teď po ruce doma) nejsou excerpovány časopisy, ve kterých zaznívají
sociálně-kritické hlasy (Živel, Nový prostor, Babylon), resp. časopisy
přinášející menšinová témata (Uni, Plav, Rozrazil, Pandora). Nevím,
zda je to proto, že
1) všechny jsou excerpovány Ústavem pro českou literaturu (pak bych
ovšem nerozuměl tomu, proč jsou excerpovány Dějiny a současnost,
zpracovávané rovněž v ÚČL a navíc Historickým ústavem),
2) nebo proto, že se při výběru periodik dává přednost duchamorným
článkům z titulů vznosně nazývaných Acta Universitatis... před
inspirativními články z "okrajových" (nákladem ovšem zpravidla většinu
zmíněných "Act" přesahujících) periodik (Chceme, aby mladá generace
myslela, nebo papouškovala po profesorech a přepisovala to, co bylo
napsáno jinde?),
3) nebo proto, že existuje jakási plíživá neuvědomělá cenzura, která
tyto časopisy z excerpce vylučuje (nyní cenzura nikoli ve smyslu
orgánu/instituce, ale nastavených pravidel, o nichž si ani jejich
tvůrci nemusí být vědomi, že mají cenzurní charakter).

Na kompetentní osoby mám tedy tyto dotazy:

I)
Kdy bude dosaženo plynulého chodu systému tak, aby všechna excerpovaná
periodika byla skutečně průběžně přístupná v databázi (tj. aby se
uživatel mohl spolehnout, že excerpovaný titul najde v db v plné
retrospektivě od nejnovějšího čísla po určitou pragmatickou hranici
danou délkou vydávání časopisu);

II)
V návaznosti na předchozí bod: jaký je v systému nastavený maximální
čas, který může uplynout mezi vydáním daného čísla časopisu a jeho
zpřístupněním v databázi; tato lhůta bude pravděpodobně závislá na
periodicitě titulů;

III)
Jaká jsou pravidla pro výběr titulů k excerpci a proč nejsou zařazena
některá zjevně důležitá periodika? (Zjevnost je pojem relativní, ale
asi si rozumíme: pokud není indexován jeden z nejdůležitějších
literárně-kulturních časopisů Rozrazil, něco je špatně.)

IV)
Proč nejsou excerpované tituly zpracovávané v úplnosti, ale kdosi
rozhoduje(?): tento článek ano, tento článek ne (viz příklad v bodě Ab
s chybějící recenzí)?

V)
Kdy (konečně!) budou do systému zařazeny sborníky a další dokumenty
podobného typu, které přinášejí častokrát jedinečné informace, které
pak nelze (kromě těch několika badatelů, kteří byli na dané akci)
dohledat. Částečně se to řeší naskenovanými obsahy (ne v ANL+, v
jiných zdrojích), např. u položky
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001799959&local_base=NKC
lze vyhledat jednotlivé příspěvky , ale to předpokládám nemůže být
chápáno jako systémové řešení. Nebo může?

VI)
Kdy (a zda vůbec) Národní knihovna (nebo jiná spolupracující
instituce) přistoupí k digitalizaci historických analytických
bibliografických zdrojů do ANL+? Mám na mysli především
bibliografickou řadu Články v českých časopisech (ale i další prameny
podobného typu, oborové aj.), pokrývající období (zhruba) druhé
poloviny 20. století. Jak dlouho ještě budeme nutit studenty, aby
dýchali prach z těchto foliantů, nemluvě o tom, že před těmi desítkami
svazků většinou rezignují, někdy i proto, že občas chybí patřičný
pomocný aparát (rejstříky) a ve většině knihoven nejsou přístupné?

VII)
Proč Národní knihovna nespolupracuje (nebo: v jakém rozsahu
spolupracuje) s odbornými institucemi, které si vytvářejí vlastní
bibliograficko-analytické zdroje (viz třeba zmíněný Ústav pro českou
literaturu, Historický ústav, ale také mnoho dalších), a to jak na
úrovni zpracování dat (viz příklad na několika místech excerpovaného
časopisu Dějiny a současnost), tak na úrovni jejich zpřístupnění a
otázek metodologických a technologických;

VIII)
Proč nejsou podrobné informace o aktuálním stavu skutečností uvedených
v bodech II-V, VII zveřejněny na portálu ANL+ tak, aby uživatel získal
přehled o tom, v čem vlastně vyhledává?

Prosím v odpovědích mi nevysvětlujte, že toto a toto je proto, že jsou
tato a tato pravidla. Tím primárním nejsou pravidla, ale konečný
uživatel (tedy ne přístup library/librarian-centered, ale
user-centered).

S pozdravem

Josef Schwarz


Dne 4. října 2012 9:45 Lichtenbergová Edita
<[log in to unmask]> napsal(a):
> Vazene kolegyne, vazeni kolegove,
>
> v ramci posledni faze experimentu tykajiciho se vyuziti lokalnich indexu a
> discovery systemu pro integraci clankove bibliografie a plnych textu
> dotovaneho ExLibris a Multidata jsme do baze ANL+   pridali k zaznamum od
> roku 2011 zaznamy od roku 1992. Exprimentalni zdroj ANL+ nyni obsahuje 2 356
> 452 zaznamu, rada z nich je propojena s plnymi texty a nahledy na puvodni
> podobu clanku vcetne fotografii, obrazku, grafu atd.
>
> Experiment bude ukoncen 31.10.2012, proto vas vyzyvame, abyste si
> experimentalni zdroj ANL+  http://anlplus.jib.cz  vyzkouseli a sdelili nam
> sve dojmy a pripominky do 31.12.2012. Vyuzijeme je v ramci pripravy
> vyberoveho rizeni na dodavatele technologickeho reseni pro provozni fazi
> projektu, ktera bude zahajena v roce 2013.
>
> S pozdravem
>
>
> Edita Lichtenbergova, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1,
> Tel: +420/221 663 302, Fax: +420/221 663 301, email:
> [log in to unmask], www.nkp.cz
>
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager