LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ad Zajištění podpory nákupu EIZ p o 2012
From: Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Reply-To:Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Date:Mon, 24 Sep 2012 17:10:02 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Mirek Bartošek mne upozornil na nekorektní popis současné situace v dokumentu, 
který jsem sestavil z mně do té doby známých faktů pro informování pana náměstka 
Hrudy, jenž o ně neformálně požádal při návštěvě NTK. Nebylo mým úmyslem 
ostouzet AKVŠ, ale ukázat, jak pro nás všechny obtížná a nepříjemná situace 
vznikla a navrhnout rozumnou cestu, jak se jí do budoucna vyvarovat. Teprve na 
Mirkovo upozornění se mi podařilo najít verzi příručky OP VaVpI, v níž se 
objevila - mně do té doby neznámá - klausule de facto ukládající příjemcům 
financovat EIZ nejen po dobu oněch 30 předpokládaných měsíců, ale i podstatnou 
část doby "udržitelnosti".

Pokorně se tedy omlouvám za mylnou interpretaci a přikládám výrazně korigovanou 
verzi popisu situace. Byl bych rád, abychom na BA mohli hovořit věcně, 
nezatíženi mým faux pas.

Pokud jde o rovněž přiložený návrh vytvoření národního licenčního centra, zcela 
souhlasím s návrhem AKVŠ, že jeho provozovatele je účelné a zdravé najít 
veřejnou soutěží.

Protože do konferencí Knihovna a Výška nelze dokumenty přikládat, vložil jsem je 
na web NTK, viz http://goo.gl/cdaUl

Zdraví

msv


-- 
______________________________________________________

  Martin Svoboda, Director, National Technical Library
   Technicka 6, 160 80 Prague 6, Czech Republic
   Tel: +420 232 002 402  Fax: +420 232 002 602
   Cel: +420 777 063 910  http://www.techlib.cz
   "There are risks and costs to a program of action
   - but these are far less than the long range risks
   and costs of comfortable inaction"
                                                 JFK
______________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager