LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: POKLADY V POHYBU konference 16.10.2012
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 6 Sep 2012 06:59:33 +0000
Content-Type:text/plain

POKLADY V POHYBU - Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu 

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/cesky-komitet-modry-stit/poklady-v-pohybu-ochrana-kulturniho-dedictvi-v-mezinarodnim-kontextu

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem a pod záštitou České komise pro UNESCO pořádá konferenci Poklady v pohybu - Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu. 

Místo konání: Praha 4 - Chodovec, Archivní 4, Konferenční sál Národního archivu
Datum konference: 16. října 2012 

Program konference, viz níže.

Registrace účastníků nejpozději do 2. 10 2012 - elektronický formulář http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormPoklady2012.frm nebo na adrese [log in to unmask]

Účastnický poplatek 400,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře.

Zdravi

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Program konference:
9.00-10.00

Registrace účastníků semináře   (foyer konferenčního sálu)

10.00-10.05

Uvítání účastníků semináře

10.05-10.30

Problematika mobility sbírek z pohledu MK ČR - PhDr. Magda Junková, ředitelka OMG MK ČR

10.30-11.00     

Státní imunita a zápůjčky kulturních statků  - Nout van Woudenberg, MZV Nizozemí   (Přednáška bude tlumočena do češtiny)

11.00 - 11.45 

Princip patřičné pečlivosti (due diligence) a mobilita kulturních statků - PhDr. Magda Němcová, NG, členka expertní skupiny EK pro zjednodušení zápůjček a výpůjček

11.45-12.15

Diskuse

12.15-14.00

Polední přestávka

14.00-14.30

Zahraniční zápůjčky a výpůjčky uměleckých děl z muzejních sbírek  po kauze  Diag Human - PhDr. Katka Tlachová, MG

14.30-15.00

Socha bez oltáře - oltář bez sochy.  K problematice odcizených uměleckých památek na zahraničním starožitnickém trhu - Mgr. Šárka Radostová, NPÚ

15-00-15.30

15.30-16.00

Zápůjčky archiválií na výstavy do zahraničí - PhDr. Vladimír Růžek, MV ČR

Knihy na "služební cestě". Společný projekt Google a Národní  knihovny  ČR na digitalizaci historického knižního fondu. - PhDr. Veronika Procházková, NK

16.00-16.30

Diskuse

Závěr konference

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager