LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Výzva k podávání návrhů - Knihovna roku, kateg orie b) významný počin!
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Mon, 30 Jul 2012 06:46:59 +0000
Content-Type:text/plain

 
Vážené kolegyně a kolegové,

už pouze do 5. srpna můžete zasílat své návrhy na státní cenu Knihovna roku 2012, která se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Zatím máme minimum návrhů v kategorii b, takže vaše šance na získání ceny jsou veliké!!!

V kategorii b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb - můžete nominovat např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod. Cena Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven. NÁVRHY na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na adresu Ministerstva kultury do 5. srpna t.r. včetně.

více informací na - http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-oceneni/cena-knihovna-roku-94802/


s pozdravem

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager