LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: rekvalifikacni a e-learningo vý Knihovnicky kur z v MZK v Br ně
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Thu, 19 Jul 2012 10:24:13 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

nemyslím si, že to, o čem píšete, je záležitostí pouze Vaší
zkušenosti. O "převisu nabídky" populace vzdělané v humanitních a
sociálních oborech na pracovním trhu se ví a diskutuje už dlouho (viz
např. http://www.online.muni.cz/tema/1504-vzestup-a-ohrozeni-humanitnich-a-socialni-ved
nebo http://stisk.blog.idnes.cz/c/259907/PRO-a-Proti-Kolik-potrebujeme-humanitne-vzdelanych-vysokoskolaku.html
) a bude to ještě "horší" (to odrážejí např. i pravidelné průzkumy
absolventů MU - viz
http://www.muni.cz/general/evaluation/graduates?lang=cs ).

Na druhou stranu si nemyslím, že by oborově zaměřené vysokoškolské
ústavy (např. UISK, KISK aj.) "vyráběly" na pracovním trhu
neuplatnitelné knihovníky. Ti absolventi totiž ani knihovníky nejsou,
nebo by neměli být (i když někteří z nich by třeba nesouhlasili) -
měli by mít širokou škálu znalostí a kompetencí, která jim umožní
realizovat se v různých pracovních pozicích v informačních institucích
i jinde (mj. i  v knihovnách). Částečně to myslím platí i pro
středoškolské absolventy a obecně to vůbec souvisí s pojetím a
koncepcí informačně-knihovnického vzdělávání.

Co se týče rekvalifikačních kurzů, jsou určeny především pro
pracovníky, kteří již mají místo, ale potřebují si doplnit patřičné
vzdělání - viz stránky MZK: "Rekvalifikační knihovnický kurz je určen
těm pracovníkům veřejných a odborných knihoven, kteří jsou absolventy
středních škol s maturitní zkouškou neknihovnického zaměření."
(http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/rekvalifikacni-kurz).
 Bezprostřední "konkurenci" na pracovním trhu tedy nepředstavují.

S pozdravem

Josef Schwarz

Dne 19. července 2012 9:26 Zuzana Vavrošová <[log in to unmask]> napsal(a):
> Dobrý den,
>
> Již několikrát jsem se zamýšlela na tím, proč se pořádají rekvalifikační knihovnické kurzy když knihovníci s odpovídajícím vzděláním a dlouholetou praxí nemohou sehnat práci, a to ani vysokoškoláci.
> Mluvím z vlastní zkušenosti a myslím, že nejen ze své. Podle mého názoru je "překnihovníkováno".Já sama mám dvě maturity, dlouholetou praxi jak v knihovnách veřejných,tak  i odborných a musela jsem za prací do Prahy.
> Je mi jasné, že vzdělání je někdy méně než dobrý pracovník bez odborného vzdělání. Nicméně fakt je ten, že školy jak střední, tak i vysoké zásobují pracovní trh novými knihovníky, kteří marně hledají práci v oboru. Situace je pro ně, jako i v jiných oborech, složitá - nemají kde získat praxi a pokud zasílají své CV do knihoven, mnohdy se stane, že se odpovědi nedočkají, ať už je jakákoliv. Také moje vlastní zkušenost.
> Tolik můj pohled na tuto záležitost. Samozřejmě - každý má právo na svůj vlastní názor. Většinou vycházející z vlastních zkušeností.
>
> S pozdravem
>
> Zuzana Vavrošová
> knihovnice
>
> Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
> Svídnická 506, 181 00  Praha 8
> Tel.: 283101178
> E-mail: [log in to unmask]
> www.vsh.cz
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of dilhofova
> Sent: Wednesday, July 18, 2012 11:09 AM
> To: [log in to unmask]
> Subject: rekvalifikacni a e-learningový Knihovnicky kur z v MZK v Brně
>
> Vážené kolegyně, vážení kolegové,
> Moravská zemská knihovna v Brně nabízí poslední volná místa v
> Rekvalifikačním knihovnickém kurzu,
> který bude probíhat (od 5. září 2012) v roce 2012/2013. Kurz je
> akreditován Ministerstvem školství, mládeže
> a tělovýchovy (účastníci obdrží osvědčení) a má platnost v celé České
> republice.
> Bližší informace o kurzu a přihlášku najdete na adrese:
> http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/rekvalifikacni-kurz
>
> Zároveň si dovolujeme Vás informovat o spuštění nového e-learningového
> Knihovnického kurzu, který je realizován za finanční podpory
> Ministerstva kultury (VISK2). Více informací (včetně přehledu
> tématických modulů) najdete na:
> http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz
>
> S pozdravem a přáním pohodového léta,
> Adéla Dilhofová
> --
> Mgr. Adéla Dilhofová
>
> Moravská zemská knihovna v Brně
> Vedoucí Úseku výkonu regionálních funkcí
> Kounicova 65a, 601 87 Brno
> tel.: 541 646 126
> e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager