LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: rekvalifikacni a e-learningo vý Knihovnicky kur z v MZK v Br ně
From:Zuzana Vavrošová <[log in to unmask]>
Reply-To:Zuzana Vavrošová <[log in to unmask]>
Date:Thu, 19 Jul 2012 09:26:47 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den, 

Již několikrát jsem se zamýšlela na tím, proč se pořádají rekvalifikační knihovnické kurzy když knihovníci s odpovídajícím vzděláním a dlouholetou praxí nemohou sehnat práci, a to ani vysokoškoláci. 
Mluvím z vlastní zkušenosti a myslím, že nejen ze své. Podle mého názoru je "překnihovníkováno".Já sama mám dvě maturity, dlouholetou praxi jak v knihovnách veřejných,tak i odborných a musela jsem za prací do Prahy.
Je mi jasné, že vzdělání je někdy méně než dobrý pracovník bez odborného vzdělání. Nicméně fakt je ten, že školy jak střední, tak i vysoké zásobují pracovní trh novými knihovníky, kteří marně hledají práci v oboru. Situace je pro ně, jako i v jiných oborech, složitá - nemají kde získat praxi a pokud zasílají své CV do knihoven, mnohdy se stane, že se odpovědi nedočkají, ať už je jakákoliv. Také moje vlastní zkušenost. 
Tolik můj pohled na tuto záležitost. Samozřejmě - každý má právo na svůj vlastní názor. Většinou vycházející z vlastních zkušeností. 

S pozdravem

Zuzana Vavrošová
knihovnice

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. 
Svídnická 506, 181 00 Praha 8
Tel.: 283101178         
E-mail: [log in to unmask]
www.vsh.cz
-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of dilhofova
Sent: Wednesday, July 18, 2012 11:09 AM
To: [log in to unmask]
Subject: rekvalifikacni a e-learningový Knihovnicky kur z v MZK v Brně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Moravská zemská knihovna v Brně nabízí poslední volná místa v 
Rekvalifikačním knihovnickém kurzu,
který bude probíhat (od 5. září 2012) v roce 2012/2013. Kurz je 
akreditován Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy (účastníci obdrží osvědčení) a má platnost v celé České 
republice.
Bližší informace o kurzu a přihlášku najdete na adrese:
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/rekvalifikacni-kurz

Zároveň si dovolujeme Vás informovat o spuštění nového e-learningového 
Knihovnického kurzu, který je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury (VISK2). Více informací (včetně přehledu 
tématických modulů) najdete na:
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

S pozdravem a přáním pohodového léta,
Adéla Dilhofová
--
Mgr. Adéla Dilhofová

Moravská zemská knihovna v Brně
Vedoucí Úseku výkonu regionálních funkcí
Kounicova 65a, 601 87 Brno
tel.: 541 646 126
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager