LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KNIHOVNA JAKO VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍM CENTRUM OBCE - dotaznik
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 25 Jun 2012 07:21:34 +0000
Content-Type:text/plain

CHCETE, ABY VAŠE KNIHOVNA BYLA VZDĚLÁVACÍM A KOMUNITNÍM CENTREM OBCE?

Podpora knihoven jako vzdělávacích a komunitních center je jednou z priorit "Koncepce rozvoje knihoven 2011-2012" (http://goo.gl/7EsNK). Obracíme se na knihovny, které nabízejí různé vzdělávací akce veřejnosti a rozvíjejí funkci komunitního centra, nebo o takovýchto aktivitách uvažují, aby vyplnily dotazník na http://goo.gl/STO5H 

Dotazníkové šetření probíhá ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání, Masarykovy univerzity, blíže viz http://www.obcanskevzdelavani.cz/knihovny. Na základě výsledku výzkumu bychom rádi připravili společný projekt  (NK ČR + SKIP) do strukturálních fondů na podporu tohoto směru rozvoje veřejných knihoven. Prvním krokem je proto zjištění zájmu knihoven o toto téma.

Dotazník http://goo.gl/STO5H vyplňte nejpozději do 15.7.2012 a to vždy jeden za knihovnu.

Děkujeme za spolupráci!

Zdravi

Vit Richter, Narodni knihovna CR, SKIP, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager