LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Autoři, knihy, knihovny, technologi e, právo, věda a etika v době int ernetu aneb Pokus o mapování problému
From: Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Reply-To:Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Date:Wed, 4 Apr 2012 16:30:25 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

nejen knihovníci, vydavatelé a dilia se zajímají o pohyb v autorském právu:

Otevřená konference 11. 5. 2012, Novotného lávka 5, Praha 1, číslo sálu 418
*Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo, věda a etika v době internetu aneb 
Pokus o mapování problému*

Vítáni jsou všichni, kdo hledají odpověď na otázku: "Co vlastně způsobil sir Tim 
Berners-Lee?" Uvádí a komentuje Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické 
knihovny

Program:
9,30 - 12,00 Referáty
Mgr. Miroslav Šimek (VŠCHT):
   Internet = distribuce obsahu bez omezení aneb Funguje Síť až příliš dobře?
PhDr. Richard Papík, Ph. D. (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK):
   Proměny informační společnosti
PhDr. Marie Kratochvílová (FHS UK):
   Autorské právo a etika. Kdy se objevil autor a kdy a kam se vytratil?
doc. JUDr. Jiří Srstka (DILIA):
   Proč nejsou chráněni knižní nakladatelé stejně jako výrobci zvukových a
   zvukově obrazových záznamů? Jak dále s užitím autorských děl na internetu?
   Licence nebo náhradní odměny, vyvlastnění autorských práv či represe?
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph. D. (FHS UK):
   Co a proč se má chránit autorskými právy?
PhDr. Ivan Bartoš (Česká pirátská strana):
   Pirát je především občan. Podpora tvorby a publikování, vzdělaná
   nekriminalizovaná populace, sdílení informací, hledání společného cíle

12,00 - 12,30 Coffee break

12,30 - 14,00 Panelová diskuse
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (VŠUP) - PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (FHS UK) 
Ing. Eva Dibuszová, Ph. D. (VŠCHT) - prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 
(FHS UK) PhDr. Dana Kalinová (Svět knihy) - prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 
(FHS a PřF UK) Mgr. Viktor Košut (DILIA) - RNDr. Ivan Matoušek - Mgr. Hedvika 
Novotná (FHS UK) Ing. Martin Svoboda (NTK) - Mgr. Josef Šlerka (FF UK) - 
studenti - vydavatelé knihovníci a další hosté

Všechny příspěvky včetně panelové diskuse budou zaznamenány a posléze vydány ve 
formě e-knihy pod licencí (CC) ve vydavatelství VŠCHT v Praze.

zdraví

msv
-- 
______________________________________________________

  Martin Svoboda, Director, National Technical Library
   Technicka 6, 160 80 Prague 6, Czech Republic
   Tel: +420 232 002 402  Fax: +420 232 002 602
   Cel: +420 777 063 910  http://www.techlib.cz
   "There are risks and costs to a program of action
   - but these are far less than the long range risks
   and costs of comfortable inaction"
                                                 JFK
______________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager