LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Digitalizační projekty NA
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Apr 2012 11:25:22 +0000
Content-Type:text/plain

Pro informaci.

Zdravi

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/ 

Přijměte prosím následující pozvání:

Národní archiv představí veřejnosti dokončené digitalizační projekty.

Prezentace digitalizačních projektů Národního archivu proběhne dne 9. května 2012 od 14. hodin v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 4, Praha 4.

V průběhu uplynulých několika let byly digitalizovány významné archivní soubory - Policejní ředitelství, Praha - konskripce; Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě a Fotoarchiv K.  H. Franka. Většina z nich je veřejnosti přístupna přímo z webových stránek Národního archivu (www.badatelna.cz ) nebo prostřednictvím intranetu v badatelnách. Veřejnost bychom rádi informovali o tom, jak lze digitální reprodukce archiválií efektivně využívat, vzájemně doplňovat a získat tak komplexní informace - písemné, obrazové a také zvukové. 
Kromě uvedených digitalizačních projektů spolupracujeme na digitalizaci listin a matrik, další digitální reprodukce archiválií jsou zpřístupněny prostřednictvím "spřátelených" portálů. Součástí prezentace bude také informace o projektech, které právě probíhají. 

Na setkání s Vámi se těší


PhDr. Emilie Benešová
vedoucí 8. oddělení Národního archivu
tel. 974 847 412
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager