LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Informační společnost v číslech 2012- no v á publikace ČSÚ
From:Knihovna Turnov - ředitel <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Fri, 6 Apr 2012 09:54:04 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

naše zkušenosti s uživateli veřejného internetu = odpověď na Vaši otázku "
jestli "chudí" na internet nemají, nebo ho spíše nepotřebují " je nasnadě, a
dokonce bych ty chudé nedával ani do uvozovek (odmyslíme-li srovnávání s
rozvojovým světem):
Chudí na internet většinově prostě nemají. Když nemáte, otáčíte každou
korunu< a pak i pár stovek za připojení k internetu měsíčně je problém.
Ještě větší problém je nákup počítače samotného. Takže mně na té
interpretaci nic tak zarážejícího nepřipadne.

S pozdravem

Hanuš Karpíšek
Městská knihovna Antonína Marka Turnov

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Josef Schwarz
Sent: Tuesday, April 03, 2012 2:36 PM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Informační společnost v číslech 2012- no v á publikace ČSÚ

Dobrý den,

> Mohlo by vás zajímat - pouze 61 % českých domácností má připojení k 
> internetu.

ono to celkové průměrné číslo je poněkud matoucí, a to z několika důvodů:

1) přesně je to 61,7, tedy spíše 62 než 61; navíc, jestli dobře čtu
statistiku, v tomto čísle nejsou zahrnuty ty domácnosti, které k internetu
přistupují výhradně prostřednictvím mobilních zařízení (telefonů);
2) statistiky EU za rok 2011 (graf B11) pro ČR uvádějí 67 %, což je údaj pro
domácnosti s věkovou strukturou 16-74 let (= 66,6 % v tab.
B4);
3) podíl připojených domácností v ČR v posledních letech roste meziročně o
několik procentních bodů: 2008:46, 2009:54, 2010:61,
2011:67 (viz
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_in_h&lang=en
). Pro tento rok lze tedy očekávat míru připojení domácností kolem 72 % (ve
věkové kategorii 16-74). Zajímavé je z tohoto hlediska sledovat třeba
časovou řadu Německa, kde k podobnému růstu došlo v letech
2002-2007 (přičemž v posledních letech se růst výrazně zpomalil);
4) připojena je většina domácností s dětmi (84,2 %).

Zarážející je rozdíl mezi připojením majetných a nemajetných rodin - dle
statistiky ČSÚ ve skupině čtvrtiny "nejchudších" má internet doma
23,7 % rodin, ve skupině čtvrtiny "nejbohatších" je to 92,2 %. Otázka je,
jestli "chudí" na internet nemají, nebo ho spíše nepotřebují (vzhledem k
odlišné povaze profesí nižších příjmových kategorií i odlišnému způsobu
trávení volného času).

S pozdravem

Josef Schwarz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager