LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Autoři, knihy, knihovny, techno logi e, právo, věda a etika v době int ernetu aneb Pokus o mapování probl ému
From: Linda Jansova <[log in to unmask]>
Reply-To:Linda Jansova <[log in to unmask]>
Date:Thu, 5 Apr 2012 17:01:59 +0200
Content-Type:text/plain

Dobry den,

pro velky zajem o ucast na akci byl vytvoren registracni formular, ktery 
je k dispozici prostrednictvim adresy:

http://goo.gl/Cfodr

Pripadne muzete vyuzit primy odkaz:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGNCckdOVFVkUWdfRU40WGlaS05IMWc6MQ

Registracni formular bude otevren do naplneni kapacity konferencniho salu.

S pozdravem

Linda Jansova

Dne 4.4.2012 16:30, Martin Svoboda napsal(a):
> Vážené kolegyně a kolegové,
>
> nejen knihovníci, vydavatelé a dilia se zajímají o pohyb v autorském 
> právu:
>
> Otevřená konference 11. 5. 2012, Novotného lávka 5, Praha 1, číslo 
> sálu 418
> *Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo, věda a etika v době 
> internetu aneb Pokus o mapování problému*
>
> Vítáni jsou všichni, kdo hledají odpověď na otázku: "Co vlastně 
> způsobil sir Tim Berners-Lee?" Uvádí a komentuje Ing. Martin Svoboda, 
> ředitel Národní technické knihovny
>
> Program:
> 9,30 - 12,00 Referáty
> Mgr. Miroslav Šimek (VŠCHT):
>   Internet = distribuce obsahu bez omezení aneb Funguje Síť až příliš 
> dobře?
> PhDr. Richard Papík, Ph. D. (Ústav informačních studií a knihovnictví 
> FF UK):
>   Proměny informační společnosti
> PhDr. Marie Kratochvílová (FHS UK):
>   Autorské právo a etika. Kdy se objevil autor a kdy a kam se vytratil?
> doc. JUDr. Jiří Srstka (DILIA):
>   Proč nejsou chráněni knižní nakladatelé stejně jako výrobci zvukových a
>   zvukově obrazových záznamů? Jak dále s užitím autorských děl na 
> internetu?
>   Licence nebo náhradní odměny, vyvlastnění autorských práv či represe?
> prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph. D. (FHS UK):
>   Co a proč se má chránit autorskými právy?
> PhDr. Ivan Bartoš (Česká pirátská strana):
>   Pirát je především občan. Podpora tvorby a publikování, vzdělaná
>   nekriminalizovaná populace, sdílení informací, hledání společného cíle
>
> 12,00 - 12,30 Coffee break
>
> 12,30 - 14,00 Panelová diskuse
> prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (VŠUP) - PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 
> (FHS UK) Ing. Eva Dibuszová, Ph. D. (VŠCHT) - prof. PhDr. RNDr. Helena 
> Haškovcová, CSc. (FHS UK) PhDr. Dana Kalinová (Svět knihy) - prof. 
> RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (FHS a PřF UK) Mgr. Viktor Košut (DILIA) 
> - RNDr. Ivan Matoušek - Mgr. Hedvika Novotná (FHS UK) Ing. Martin 
> Svoboda (NTK) - Mgr. Josef Šlerka (FF UK) - studenti - vydavatelé 
> knihovníci a další hosté
>
> Všechny příspěvky včetně panelové diskuse budou zaznamenány a posléze 
> vydány ve formě e-knihy pod licencí (CC) ve vydavatelství VŠCHT v Praze.
>
> zdraví
>
> msv

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager