LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kartotéka osobností- publicistů (Kuncova) zveřejněna
From: Kunt Miroslav <[log in to unmask]>
Reply-To:Kunt Miroslav <[log in to unmask]>
Date:Thu, 8 Mar 2012 13:24:49 +0100
Content-Type:text/plain

Dovolujeme si upozornit, 
 
že na portálu Badatelna.cz (http://www.badatelna.cz/fond/4354/) zveřejnil Literární archiv Památníku národního písemnictví digitalizovanou bio-bibliografickou kartotéku jednoho z nejvýznamnějších představitelů české poválečné bibliografie Jaroslava Kunce.  
Kartotéka obsahuje přes 40 tisíc hesel publikačně činných osob – spisovatelů, vědců, umělců i “obyčejných lidí”, většinou s životopisnými daty a odkazy na zdroje informací. K získání dat a dalších údajů excerpoval J. Kunc v průběhu víc jak čtyřiceti let stovky svazků encyklopedií, tisíce periodik, a to i z doby první republiky, informace o úmrtí získal v mnoha případech z dnes nedostupné úřední evidence obyvatel.  
Kartotéka byla v 90. letech základem personálních národních autorit NKČR; z této doby pocházejí také digitální reprodukce.  
V rámci projektu INTERPI (http://autority.nkp.cz/interpi) nyní zveřejněná kartotéka dobře poslouží všem, kdo hledají informace o zmíněných osobnostech. 
 
Další podrobnosti naleznete vedle zmíněných odkazů na http://www.nacr.cz/zpravy/kuncBada.aspx 
 
S pozdravem 
 
Dorota Lábusová, Literární archiv PNP 
Miroslav Kunt, Národní archiv 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager