LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: 2500 knihoven bude odpojeno od internetu
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Wed, 29 Feb 2012 10:20:21 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

> snad jen podiv - Vy snad ještě někdo po 20 / respektive v širších
> souvislostech po 65 letech vývoje v této zemi věříte předsedovi vlády,
> ministrovi kultury či nějakému usnesení vlády? :-)

když se ale podíváte do těch dopisů předsedy vlády a ministra kultury,
nemám pocit, že by něco slibovali - např. předseda vlády (a ministr
kultury to od něj opsal) se zavázal "hledat cesty, jak optimálně
vyřešit další směřování tohoto projektu" - což může znamenat opravdu
cokoli a k čemuž nakonec i došlo: situace se z hlediska vlády
"optimálně vyřešila".

> Každý, kdo ze sociálních důvodů přijde o možnost bezplatného přístupu k
> internetu třeba v nějaké menší knihovně, která přípojku neufinancuje nebo to
> její zřizovatel financovat odmítne, či se za internetem bude muset dopravit
> třeba i několik desítek km z nějaké zapadlejší vísky

Já myslím, že v "zapadlejších vískách" to musí fungovat jinak: nebo
chcete říct, že uživatelé (zvlášť mladí) čekají na ty dvě hodiny v
týdnu, co mají otevřeno např. v Pelejovicích (
http://www.knihovnadolnibukovsko.estranky.cz/clanky/knihovny-v-osadach/
) ? Ne, většina z nich se dostane k internetu v práci, ve škole, má ho
doma nebo v mobilu...

> informační společnosti docela silně diskriminován. Já v tom shledávám
> sociální problém, i když připouštím, že zdaleka ne všichni stávající
> uživatelé internetu v knihovnách jej využívají k "vážným" důvodům... Je
> otázkou kolika procent obyvatel ČR se to jako sociální problém týká?

To skutečně otázka je a myslím, že to není tak dramatické, jak se to
prezentuje. Znám dlouhodobě nezaměstnané (pravda, jsou relativně
mladí), jejichž první starostí je zaplatit si mobil s internetem...
Jsou však jistě jiní, pro které knihovna je jediným přístupem k
internetu (viz třeba
http://www.ikaros.cz/pribeh-informacniho-bezdomovce ).

> Realisticky vzato většina knihoven si samozřejmě začne připojení zase platit
> a "stát se vyvázal z další služby občanům"...

Je to tak. Skončil další sen o službách "zdarma". A v souvislosti s
aktuálními zprávami o dalších úsporných opatřeních vlády to zcela
zapadá do celkového obrazu.

S pozdravem

Josef Schwarz

> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
> Sent: Tuesday, February 28, 2012 6:02 PM
> To: [log in to unmask]
> Subject: 2500 knihoven bude odpojeno od internetu
>
> 2500 knihoven v obcích bude odpojeno od internetu
>
> Ministerstvo kultury dnes, tj. 28. 2. 2012, oznámilo ukončení Projektu
> internetizace knihoven, viz http://goo.gl/ETJRx. Přibližně 2500 knihoven
> provozovaných především malými obcemi bude 28. 2. 2012 odpojeno od
> internetu.
>
> SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se v této věci opět
> obrátí otevřeným dopisem na předsedu vlády Petra Nečase, který dne 19. 8.
> 2011 http://goo.gl/oQZ1X  písemně potvrdil další pokračování Projektu
> internetizace knihoven. Pokračování potvrdil i ministr kultury
> http://goo.gl/NX1od.
>
> Ukončení Projektu internetizace knihoven je v rozporu s usnesením vlády ze
> dne 11. ledna 2012 č. 28 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na
> léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven, která zavazuje ministerstvo
> kultury k pokračování tohoto projektu.
>
> Zbývá několik otázek:
> Je možné věřit slovu předsedy vlády? Je možné věřit slovu ministra kultury?
> Je možné věřit usnesení vlády? Podporuje vláda rozvoj informační
> společnosti? Je rozumné garantovat každému občanovi rovný přístup k
> internetu prostřednictvím knihoven? Jaké jsou priority vlády v oblasti
> vzdělávání a přístupu ke kulturnímu dědictví?
>
> Pro doplnění: Dopis SKIP předsedovi vlády ze den 1.7.2011
> http://goo.gl/XEhtR
>
> Vit Richter, Svaz knihovníků a informačních pracovníku CR, Klementinum 190,
> 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil:
> +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz,
> http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager