LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: 2500 knihoven bude odpojeno od internetu
From:Knihovna Turnov - ředitel <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Wed, 29 Feb 2012 08:57:43 +0100
Content-Type:text/plain

Co k tomu dodat,

snad jen podiv - Vy snad ještě někdo po 20 / respektive v širších
souvislostech po 65 letech vývoje v této zemi věříte předsedovi vlády,
ministrovi kultury či nějakému usnesení vlády? :-)

Představitelé státu by měli v této souvislosti dodat, jak vyřeší rovný
přístupy všem k internetu - je to otázka vyhledávání pracovních
příležitostí, komunikace s úřady i získávání informací... nakonec i obyčejné
socializace, třeba mezi mladými - "kdo není na internetu, jako když není",
ať už si o tom z pohledu žebříčku hodnot myslíme cokoliv.

Každý, kdo ze sociálních důvodů přijde o možnost bezplatného přístupu k
internetu třeba v nějaké menší knihovně, která přípojku neufinancuje nebo to
její zřizovatel financovat odmítne, či se za internetem bude muset dopravit
třeba i několik desítek km z nějaké zapadlejší vísky, je podle mého názoru v
informační společnosti docela silně diskriminován. Já v tom shledávám
sociální problém, i když připouštím, že zdaleka ne všichni stávající
uživatelé internetu v knihovnách jej využívají k "vážným" důvodům... Je
otázkou kolika procent obyvatel ČR se to jako sociální problém týká?

Realisticky vzato většina knihoven si samozřejmě začne připojení zase platit
a "stát se vyvázal z další služby občanům"...

Mgr. Hanuš Karpíšek, ředitel MKAMT

Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeronýmova 517, 51101 Turnov 1
tel. 481313092; fax 481312962
http://www.knihovna.turnov.cz

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
Sent: Tuesday, February 28, 2012 6:02 PM
To: [log in to unmask]
Subject: 2500 knihoven bude odpojeno od internetu

2500 knihoven v obcích bude odpojeno od internetu

Ministerstvo kultury dnes, tj. 28. 2. 2012, oznámilo ukončení Projektu
internetizace knihoven, viz http://goo.gl/ETJRx. Přibližně 2500 knihoven
provozovaných především malými obcemi bude 28. 2. 2012 odpojeno od
internetu. 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se v této věci opět
obrátí otevřeným dopisem na předsedu vlády Petra Nečase, který dne 19. 8.
2011 http://goo.gl/oQZ1X  písemně potvrdil další pokračování Projektu
internetizace knihoven. Pokračování potvrdil i ministr kultury
http://goo.gl/NX1od.

Ukončení Projektu internetizace knihoven je v rozporu s usnesením vlády ze
dne 11. ledna 2012 č. 28 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na
léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven, která zavazuje ministerstvo
kultury k pokračování tohoto projektu.

Zbývá několik otázek:
Je možné věřit slovu předsedy vlády? Je možné věřit slovu ministra kultury?
Je možné věřit usnesení vlády? Podporuje vláda rozvoj informační
společnosti? Je rozumné garantovat každému občanovi rovný přístup k
internetu prostřednictvím knihoven? Jaké jsou priority vlády v oblasti
vzdělávání a přístupu ke kulturnímu dědictví?

Pro doplnění: Dopis SKIP předsedovi vlády ze den 1.7.2011
http://goo.gl/XEhtR

Vit Richter, Svaz knihovníků a informačních pracovníku CR, Klementinum 190,
110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil:
+420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz,
http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager