LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: BEZPECNOSTNI SNIMKOVANI V ARCHIVECH A KNIHOVNACH
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Feb 2012 10:13:11 +0000
Content-Type:text/plain

NARODNI ARCHIV
a
CESKA INFORMACNI SPOLECNOST, o. s.
pobocka pri Narodnim archivu v Praze

Vas co nejsrdecneji zvou
na cyklus seminaru 
venovany problematice obrazovych dokumentu 
v pametovych institucich

II. cast
BEZPECNOSTNI SNIMKOVANI 
V ARCHIVECH A KNIHOVNACH

29. BREZNA 2012 OD 9.30 HODIN
Prednaskovy sal Narodniho archivu v Praze-Chodovci

Prihlasku laskave vyplnte nejpozdeji do 23. brezna 2012
primo na webu Narodniho archivu www.nacr.cz

V souvislosti s rozvojem novych technologii a take s uspornymi opatrenimi posledni doby by bylo nanejvyse vhodne stanovit dalsi postup pri zabezpeceni a ochrane archivalii, knihovnich fondu a do-kumentace muzejnich sbirek. Otazkou bezpecnostni mikrografie se zabyva cela rada mezinarodnich standardu a ve vetsine archivu sveta bezpecnostni snimkovani i nadale probiha, ale jaka je situace v ceskych pametovych institucich - archivech, knihovnach, muzeich? Seminar jiste tuto obsahlou problematiku nevyresi, ale muze prispet k odpovedim na nektere otazky:
"	vime, co se rozumi pod pojmem bezpecnostni (a matricni a studijni) reprodukce archivalii? Je tento pojem chapan stejne v archivech i knihovnach? Je dokumentace sbirek v muzeich obdobou teto problematiky?
"	jaky je vyznam bezpecnostnich reprodukci, jejich materialova podoba, jake technologie se pouzivaji k jejich vyrobe? 
"	co musi tyto typy reprodukci splnovat, jak je evidovat a jak o ne dale pecovat?
"	jaky je pravni ramec bezpecnostniho snimkovani (BS) v archivech a knihovnach a dokumentace sbirek (DS) v mu-zeich; existuji nejake interni predpisy? 
"	jake je technicke zabezpeceni archivu, muzei, knihoven pro BS a DS?
"	jaka budou kriteria pro vyber archivalii pro bezpecnostni snim-kovani v souvislosti s pripravovanym zrusenim kategorizace ar-chivalii? 
"	lze nahradit bezpecnostni mikrograficke medium urcene pro dlouhodobe ulozeni digitalnimi daty? 
"	mohou obe technologie (tj. mikrografie a digitalizace) existovat vedle sebe? Mohou se vzajemne doplnovat, nebo si konkuruji, ci dokonce stoji v ostrem protikladu? 
"	je vubec potreba jeste dnes resit problematiku dlouhodobeho uchovani reprodukci archivalii? 
To je jen nekolik otazek, na ktere bychom se spolecne s Vami chteli pokusit nalezt odpovedi.

PhDr. Emilie Benesova, v. r.	PhDr. Lenka Matusikova. v. r.
vedouci 8. oddeleni NA		predsedkyne CIS NA 

Prezence bude probihat od 9.00 hodin - ucastnicky poplatek 100 Kc splatny pri prezenci zahrnuje take obcerstveni podavane v dobe poledni prestavky. 
Prihlasene referaty maji casovou dotaci 20 minut, diskusni vystoupeni 10 minut. Dekujeme prednasejicim za dodrzeni limitu. 
Doporucujeme zaroven zaslat teze nebo prezentaci sveho prispevku 
na adresu [log in to unmask] Velmi vitana by byla take jeho publi-kace (po doplneni odkazy) v Archivnim casopisu - nabidnete prosim sefre-daktoru Dr. Dolezalovi - [log in to unmask]

PROGRAM SEMINARE
	Role ochranneho mikrofilmovani v knihovnach v Ceske republice. PhDr. Jiri Polisensky, Narodni knihovna CR
	Na co je nam digitalizace? RNDr. Marie Kocinova, CITeM
	Moznosti a zpusoby zabezpeceni a ochrany archivalii - shrnuti sou-casneho stavu a perspektivy. PhDr. Emilie Benesova, Narodni archiv
	Bezpecnostni snimkovani archivalii v Zemskem archivu v Opave - stav a perspektivy.  PhDr. Karel Muller a PhDr. Jarmila Sterbova, ZA Opava

Diskuse

Poledni prestavka 12.00 - 12.45
	Stanovisko odboru archivni spravy a spisove sluzby MV CR k porizovani bezpecnostnich reprodukci archivalii v archivech. PhDr. Jaroslav Bubenik, OASSS MV CR
	Moznosti regionalniho archivu ve stredni Evrope v oblasti zabezpece-ni a dlouhodobeho uchovavani archivalii. PhDr. Daniel Dolezal, Ph.D., a Mgr. Jiri Vichta, SOA Praha
	Digitalizace ano, kopie take ano. Vojtech Pisarik, Thalia Picta
	Predpoklady uplatneni digitalizace v oblasti zabezpecovani tradicnich archivalii. PhDr. Karel Koucky, Narodni archiv

Diskuse

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager