LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next (less recent) Message | Previous (less recent) Message
Next (less recent) in Topic | Previous (less recent) in Topic
Next (less recent) by Same Author | Previous (less recent) by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: 2500 knihoven bude odpojeno od internetu
From:MěK v Přerově - Ředitel <[log in to unmask]>
Reply-To:MěK v Přerově - Ředitel <[log in to unmask]>
Date:Wed, 29 Feb 2012 13:00:07 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

Dne 29.2.2012 10:20, Josef Schwarz napsal(a):
> Dobrý den,
>
>> snad jen podiv - Vy snad ještě někdo po 20 / respektive v širších
>> souvislostech po 65 letech vývoje v této zemi věříte předsedovi vlády,
>> ministrovi kultury či nějakému usnesení vlády? :-)
> když se ale podíváte do těch dopisů předsedy vlády a ministra kultury,
> nemám pocit, že by něco slibovali - např. předseda vlády (a ministr
> kultury to od něj opsal) se zavázal "hledat cesty, jak optimálně
> vyřešit další směřování tohoto projektu" - což může znamenat opravdu
> cokoli a k čemuž nakonec i došlo: situace se z hlediska vlády
> "optimálně vyřešila".

Optimálně vyřešit dle mého ovšem neznamená zrušit. To pak budeme stejným 
způsobem optimalizovat a hledat cesty co se týká financování školství, 
zdravotnictví, důchodů apod. Prostě je zrušíme? To snad ne.

Mimoto bylo využito finančních prostředků obcí, krajů a státu k 
vybudování regionálních center využívající internetová připojení k 
zabezpečení funkčnosti regionálních knihovních systémů apod., která 
využívají právě ty malé knihovny. Teď když jim ten internet zrušíme, tak 
je odpojíme, hotovo a ať se starají jak umí? Toto není znehodnocení 
veřejných investic?

>> Každý, kdo ze sociálních důvodů přijde o možnost bezplatného přístupu k
>> internetu třeba v nějaké menší knihovně, která přípojku neufinancuje nebo to
>> její zřizovatel financovat odmítne, či se za internetem bude muset dopravit
>> třeba i několik desítek km z nějaké zapadlejší vísky
> Já myslím, že v "zapadlejších vískách" to musí fungovat jinak: nebo
> chcete říct, že uživatelé (zvlášť mladí) čekají na ty dvě hodiny v
> týdnu, co mají otevřeno např. v Pelejovicích (
> http://www.knihovnadolnibukovsko.estranky.cz/clanky/knihovny-v-osadach/
> ) ? Ne, většina z nich se dostane k internetu v práci, ve škole, má ho
> doma nebo v mobilu...

Mladí zcela jistě ne. Ale je zde celá řada dalších, ne jenom mladých, 
pro které mohou být i ty 2 hodiny přístupu na internet duležité z 
hlediska přístupu k informacím, e-mailu apod.

>> informační společnosti docela silně diskriminován. Já v tom shledávám
>> sociální problém, i když připouštím, že zdaleka ne všichni stávající
>> uživatelé internetu v knihovnách jej využívají k "vážným" důvodům... Je
>> otázkou kolika procent obyvatel ČR se to jako sociální problém týká?
> To skutečně otázka je a myslím, že to není tak dramatické, jak se to
> prezentuje. Znám dlouhodobě nezaměstnané (pravda, jsou relativně
> mladí), jejichž první starostí je zaplatit si mobil s internetem...
> Jsou však jistě jiní, pro které knihovna je jediným přístupem k
> internetu (viz třeba
> http://www.ikaros.cz/pribeh-informacniho-bezdomovce ).
>
>> Realisticky vzato většina knihoven si samozřejmě začne připojení zase platit
>> a "stát se vyvázal z další služby občanům"...
> Je to tak. Skončil další sen o službách "zdarma". A v souvislosti s
> aktuálními zprávami o dalších úsporných opatřeních vlády to zcela
> zapadá do celkového obrazu.
>

Ano, zcela jistě dnes není nic zadarmo a aktuální ekonomická situace 
odráží snahu vlády, jak jste již výše uvedl, "optimalizovat" státní 
výdaje. Jenomže tato služba má (za chvíli měla) výhodu, že je (byla) 
dostupná všem, ne jenom některým vyvoleným.

Navíc knihovní zákon ukládá knihovnám umožnit bezplatný přístup k 
informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup (§ 4, 
odst. 1, písm. d). Jenomže v tuto chvíli to již nebude bezplatný přístup.

Opravdu se zde nejedná o velké knihovny, ale právě o ty malé, nejmenší. 
Proto by měla "optimalizace" spočívat v nalezení správných parametrů, 
pro zachování bezplatného přístupu k informacím.

> S pozdravem
>
> Josef Schwarz
>
>> -----Original Message-----
>> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
>> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
>> Sent: Tuesday, February 28, 2012 6:02 PM
>> To: [log in to unmask]
>> Subject: 2500 knihoven bude odpojeno od internetu
>>
>> 2500 knihoven v obcích bude odpojeno od internetu
>>
>> Ministerstvo kultury dnes, tj. 28. 2. 2012, oznámilo ukončení Projektu
>> internetizace knihoven, viz http://goo.gl/ETJRx. Přibližně 2500 knihoven
>> provozovaných především malými obcemi bude 28. 2. 2012 odpojeno od
>> internetu.
>>
>> SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se v této věci opět
>> obrátí otevřeným dopisem na předsedu vlády Petra Nečase, který dne 19. 8.
>> 2011 http://goo.gl/oQZ1X  písemně potvrdil další pokračování Projektu
>> internetizace knihoven. Pokračování potvrdil i ministr kultury
>> http://goo.gl/NX1od.
>>
>> Ukončení Projektu internetizace knihoven je v rozporu s usnesením vlády ze
>> dne 11. ledna 2012 č. 28 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na
>> léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven, která zavazuje ministerstvo
>> kultury k pokračování tohoto projektu.
>>
>> Zbývá několik otázek:
>> Je možné věřit slovu předsedy vlády? Je možné věřit slovu ministra kultury?
>> Je možné věřit usnesení vlády? Podporuje vláda rozvoj informační
>> společnosti? Je rozumné garantovat každému občanovi rovný přístup k
>> internetu prostřednictvím knihoven? Jaké jsou priority vlády v oblasti
>> vzdělávání a přístupu ke kulturnímu dědictví?
>>
>> Pro doplnění: Dopis SKIP předsedovi vlády ze den 1.7.2011
>> http://goo.gl/XEhtR
>>
>> Vit Richter, Svaz knihovníků a informačních pracovníku CR, Klementinum 190,
>> 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil:
>> +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz,
>> http://www.skipcr.cz/

S pozdravem a přáním příjemného dne

Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace------------------------------------------------------------------
Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 36, 750 02 Přerov
[log in to unmask], www.knihovnaprerov.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager