LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Národní knihovna ???
From: Linda Jansova <[log in to unmask]>
Reply-To:Linda Jansova <[log in to unmask]>
Date:Wed, 4 Jan 2012 17:58:50 +0100
Content-Type:text/plain

Dobry vecer,

v navaznosti na probihajici diskusi doplnuji, ze v paragrafu 17 zakona o 
verejnych vyzkumnych institucich (viz 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=8321) je napriklad 
explicitne uvedeno:

"(6) Ředitel nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů 
právnických osob provozujících podnikatelskou
činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v 
oblasti, která je předmětem činnosti
veřejné výzkumné instituce. Uvedené omezení se nevztahuje na správu 
vlastního majetku.
(7) Jinou výdělečnou činnost může ředitel vykonávat podle zákoníku práce 
s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele"

Narodni knihovna Ceske republiky ale neni verejnou vyzkumnou instituci 
zrizenou podle tohoto zakona (je statni prispevkovou organizaci), tj. na 
ni se pozadavky tohoto zakona nevztahuji. Je ovsem mozne a vcelku 
pravdepodobne, ze se na ni vztahuji zase jine pozadavky :-).

Pokud se tyka konkretnich angazma soucasneho generalniho reditele 
Narodni knihovny Ceske republiky, jedna se o verejne dostupne informace 
snadno dohledatelne v systemu ARES 
(http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fo.html.cz).

Zdravi

Linda Jansova

Dne 4.1.2012 14:59, Knihovna napsal(a):
> Dobrý den všem,
>
> i mne by zajímalo, jak se to dělá v případě dvou či více zaměstnání - hlavně
> s pracovní dobou - vždyť například takový pozdní příchod se na mnoha
> pracovištích trestá coby kázeňský přestupek, případně se musí nadpracovávat
> chybějící hodiny -
> Dokáže to někdo vysvětlit?
> A nejvíce by asi všechny zajímalo vysvětlení od osob, kterých se to týká.
> Což samozřejmě nejsou jen lidé z knihovnického fochu.
> To by byla zajímavá diskuze -:)))))
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Dvořáková Helena
> Sent: Wednesday, January 04, 2012 10:36 AM
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: Národní knihovna ???
>
> Zdravím konferenci
>
> a vyjádřila bych se k otázce pro knihovnice a knihovníky. Nevím, v čem náš
> současný generální ředitel podniká, ani zda je to pravda. Jak je to ve
> světě, asi ví málokdo. Mít více zaměstnání ale je možná pro generální
> ředitele NK v Česku normální. První GENERÁLNÍ ředitel NK (dříve tu byli jen
> ředitelé!) Vlastimil Ježek byl přímo hrdý na to, že má tři zaměstnání, když
> podobný přístup doporučoval zaměstnancům knihovny stěžujícím si na nízké
> platy...
>
> K ostatnímu v této korespondenci se vyjadřovat nebudu. Jen snad, že si
> nemyslím, že odchod klíčových osob projekt Národní digitální knihovna
> nikterak neohrozí...
>
> Helena Dvořáková, NK ČR
>
> Pro pana Koblihu: zůstávat v anonymitě od vás není pěkné. Nemůžete-li za
> svými vyjádřeními stát, třeba že se obáváte postihu, tak si snad vyrobte
> anonymní mail a podepisujte se třeba jako "knihovník".
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ladislav Kobliha
> Sent: Thursday, December 29, 2011 1:26 PM
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: Národní knihovna ???
>
> Vážený pane řediteli,
>
> je mi Vás moc líto, že se proti Vám při každé větší zakázce spikne tolik
> "náhod", které vyvolávají pochybnosti. Vás pronásledují ošklivé "náhody",
> ministr Besser byl zase postižen ztrátou paměti a Kocourek měl zlou
> manželku. Je to fakt až neuvěřitelné a tak se ještě zeptám:
>
> Kolik  dostává Gordion za to, že se tak hezky plete při kvalifikačních
> předpokladech a losovačce?
> Jak je možné, že jste si toho vy ani ministerstvo nevšimli? Jde přece o
> zakázku v hodnotě půl miliardy!!!! Jste přece zkušený podnikatel v oblasti
> realit!!!
>   
> A jednu otázku pro knihovnice a knihovníky: kolik ředitelů národních
> knihoven znáte, kteří kromě ředitelování podnikají v několika firmách?
> Já znám pouze jednoho - žije v Česku a pracuje v Klementinu.
>
> Nechtěl by si pan ředitel začít podnikat někde jinde mimo knihovnu a za své?
>
>   LK
>
> Dobrý den,
>
> no být slabší náturou, tak by se mi udělalo po přečtení alarmujícího
> příspěvku pana Koblihy opět silně nevolno, jak už by se tak mohlo stávat
> prakticky denně, kdy média i lidé s nimiž se setkávám, takové zvěsti
> přinášejí. Na druhou stranu proč si kazit náladu v předvánočním čase, že...
>
> Nicméně, oceňuji už po několikáté, že stávající šéf NK reaguje a vysvětluje
> okamžitě (i když je to třeba už po desáté, je to ale důležité). Je však také
> jasné, obavy o solidnost v obou uvedených záležitostech to, alespoň u mne,
> zcela nerozptyluje. Každopádně bude dobré, pokud třeba v případě
> problematiky NDK a ke všem materiálům "skrytým" v té věci veřejnosti,
> nakonec i té odborné, budou mít přístup a snad i možnost něco ovlivnit
> členové ÚKR, protože tam je řada lidí, které osobně znám a s vysokou mírou
> jistoty vím, že jim můžu důvěřovat. Problém možná nebude až tak na straně NK
> ČR, jako v celkovém systému veřejných zakázek v naší zemi. Je rovněž jasné,
> že např. efektivitu stavby dálnic si my knihovníci neohlídáme, ale k
> efektivitě vynakládaných veřejných peněz v našem oboru bychom lhostejní
> zůstávat neměli.
>
> Z tohohle pohledu tedy oceňuji jako informačně přínosný příspěvek p.
> Koblihy, byť vlastně nevím, to mi promiňte, o koho jde - nějak to o sobě
> dotyčný neuvedl.
>
> Příjemné vánoce přeje
>
> Hanuš Karpíšek
> (ředitel městské knihovny v Turnově)
>
> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Böhm Tomáš
> Sent: Thursday, December 22, 2011 12:00 PM
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: Národní knihovna ???
>
> Vážený pane Kobliho,
>
> Kauzu s tendrem na dostavbu depozitáře v Hostivaři jsem již několikrát
> vysvětloval a ve stručné resumé je následující:
>
> Původní vypsané výběrové řízení bylo nejprve koncem loňského roku
> pozastaveno s tím, že o jeho pokračování bude rozhodnuto až po prověření
> zadávací dokumentace, nebot´ byly značné pochyby o vypsané orientační částce
> pro toto řízení (Kč 420 mil. Kč). Po prověření dokumentace bylo zjištěno a
> obdržení znaleckého posudku bylo zjištěno, že předložená zadávací
> dokumentace v některých částech neumožňovala objektivní stanovení ceny a
> tato dokumentace byla následně přepracována tak, aby bylo objektivní
> stanovení ceny možné a zadávací řízení bylo vypsáno nově a to i s nově
> stanovenou orientační částkou této veřejné zakázky ve výši Kč 300 mil., tedy
> o 120 mil. Kč níže než byla částka původní. Současně připomínám, že nové
> výběrové řízení bylo vypsáno dle přepracované a úplné zadávací dokumentace a
> tudíž není možné srovnávat nabídnuté ceny v původním výběrovém řízení s
> cenami dosaženými v novém výběrovém řízení. Současně chci poznamenat, že
> ceny v původním výběrovém řízení nebyly známy ani členům komise pro
> otevírání obálek, neboť tito hodnotili pouze úplnost požadovaných dokladů a
> nikoli cenu. Žádný další akt se nekonal, neboť jak píši výše, bylo dané
> výběrové řízení pozastaveno a po provedení posouzení zadávací dokumentace
> následně zrušeno. Provedení užšího výběrového řízení s využitím institutu
> losování bylo zvoleno z důvodu časového, kdy bylo nutno, s ohledem na
> požadavky probíhajícího projektu NDK, v krátkém časovém úseku přijmout
> rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby s cílem zahájení stavebních prací v
> co nejkratší době. Nic jiného za tím nebylo, rozhodně nedošlo k diskriminaci
> kohokoli a současně vítězná nabídka společnosti Metrostav byla nabídkou v
> hodnocených kritériích ekonomicky nejvýhodnější. Nedošlo tedy k žádnému
> předražení dané zakázky. Tolik k první připomínce.
>
> V případě připomínky k výběru zhotovitele na II. etapu revitalizace
> Klementina chci dodat tolik, že ze strany redaktora Blažka došlo v jeho
> článku v dnešních HN ke zkreslení informací, které byly námi redakci HN
> poskytnuty. Skutečnost je následující: Národní knihovna připravila spolu s
> administrátorem zakázky společností Gordion a po odsouhlasení Ministerstvem
> kultury výběrové řízení na výběr zhotovitele II. etapy revitalizace
> Klementina. Toto výběrové řízení bylo připraveno jako užší s omezením pouze
> kvalifikačními předpoklady. Tyto předpoklady byly, s ohledem na charakter
> rekonstruované nemovitosti koncipovány velmi přísně (nikoli však
> diskriminačně) a jako takové mělo být dané výběrové řízení vyhlášeno, k
> čemuž došlo 15.11.2011. Po vyhlášení výběrového řízení jsme zjistili, že VŘ
> bylo vyhlášeno jako užší, ale nedopatřením s losováním. Ihned jsme proto
> jednali s MK ČR a administrátorem zakázky a výběrové řízení bylo následně
> upraveno (při splnění všech zákonných požadavků) na užší s jediným omezením
> a tím je splnění kvalifikačních předpokladů. Toto jednání proběhlo již ve
> druhé polovině listopadu, avšak s ohledem na administrativní lhůty se v
> systému oznámení veřejných zakázek objevilo až 9.12.2011. Současně byla také
> prodloužena lhůty pro podávání nabídek. V žádném případě zde nedošlo k
> žádnému zvýhodnění či znevýhodnění možných uchazečů a tudíž předpokládáme,
> že bude vysoutěžen dodavatel, který nabídne (při splnění kvalifikace)
> ekonomicky nejvýhodnější podmínky.
>
> V případě NDK je situace taková, že na základě schválené a v několika kolech
> připomínkované (včteně připomínek MK ČR a MV ČR) zadávací  dokumentace byl
> vysoutěžen systémový integrátor, společnost Logica, která nejlépe splnila
> parametry požadované zadávací dokumentace. S touto společností byla následně
> uzavřena smlouva a podle této smlouvy nyní projekt pokračuje. Je pravdou, že
> někteří členové původního řešitelského týmu s tímto vybraným vítězem
> nesouhlasí, jeho řešení se jim nelíbí a z NK ČR odcházejí. Nicméně v žádném
> případě nedochází k ohrožení projektu a jeho cílů. NK ČR také v zájmu co
> nejvyšší otevřenosti umožnila přístup k podkladům a závěrům z jednání s
> vítěznou společností a rovněž pozvala zástupce ÚKR na tato jednání. Ze
> strany NK ČR není co tajit a vedení projektu NDK je přesvědčeno, že projekt
> bude úspěšně dotažen do úspěšného konce. Ani zde nedochází k žádnému
> navyšování nákladů či plýtvání se státními prostředky. Skutečnost, že
> projekt NDK je zpožděn o více než 2 roky nebyl způsoben vedením NK ČR ani
> vedením projektu NDK, na vině byly různé administrativní průtahy a už jen s
> ohledem na toto zpoždění je cílem vedení NK ČR a projektu NDK tento projekt
> úspěšně dotáhnout do konce.
>
> Důrazně se ohrazuji proti jakémukoli nařčení z okrádání, neboť ničeho
> takového si nejsem vědom.
>
> S pozdravem
>
> Tomáš Böhm
>
> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ladislav Kobliha
> Sent: Thursday, December 22, 2011 10:07 AM
> To: [log in to unmask]
> Subject: Národní knihovna ???
>
> Mohl by někdo kompetentní z Národní knihovny nebo z ministerstva kultury
> vysvětlit, co se v knihovně děje??
> Všichni budeme čekat, až knihovnu rozkradou???
>
> Národní digitální knihovna: Nespokojení odborníci opouštějí palubu
> http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/narodni-digitalni-knihovna-n
> espokojeni-odbornici-opousteji-palubu?page=0,0
>
> S Besserem skončila i další losovačka za půl miliardy
> http://hn.ihned.cz/c1-54266950-s-besserem-skoncila-i-dalsi-losovacka-za-pul-
> miliardy
>
> Tendr na opravu Klementina byl určen jen vyvoleným firmám Po Besserově
> odchodu přišla změna: zakázka se otevírá všem zájemcům
>
> Kdyby před dvěma týdny ministr kultury Jiří Besser neodstoupil, v tichosti
> by zřejmě pokračovaly přípravy další sporné zakázky, za niž byl Besser
> zodpovědný: téměř půlmiliardového tendru na opravy v pražském Klementinu.
>
> Proč sporné? Protože opět to měla být losovačka - mnohokrát zpochybněná,
> prokorupční metoda, při níž by své nabídky nesměly podat všechny firmy, ale
> jen ty vyvolené, které by vybral počítač.
>
> Přesně před týdnem vyšlo najevo, že se jiná taková Besserova losovačka na
> vybudování skladu knih výrazně prodražila o 37 milionů. Ve stejný den pak
> Národní knihovna, která rekonstrukci Klementina připravuje, losování z
> podmínek soutěže vypustila. "Všichni zájemci, kteří požádají o účast a
> prokážou kvalifikaci, budou oprávněni podat nabídku," potvrdila náhlou
> otočku mluvčí knihovny Irena Maňáková. V historickém Klementinu má jít už o
> druhou část oprav. První skončila v létě - a za pozornost stojí, že při
> tomhle stamilionovém tendru se finalisté nelosovali. Když ale nastoupil do
> čela kultury za Starosty a TOP 09 Jiří Besser a dosadil do vedení knihovny
> ředitele Tomáše Böhma, druhá etapa rekonstrukce za 484 milionů už byla
> letošního 15. listopadu vypsána právě jako losovačka. Mimochodem, stalo se
> tak 11 dní poté, co poslanci odhlasovali nový zákon o zakázkách. A jedním z
> klíčových bodů byl zákaz losování. "Neprodleně jsme tendr změnili" Besser ve
> čtvrtek 9. prosince odstoupil kvůli zatajenému domu na Floridě, a vedení
> Národní knihovny nato rozhodlo, že soutěž otevře všem. Podle knihovny ale
> spolu tyhle dvě události nesouvisejí. Ředitel Böhm nabízí jiné vysvětlení:
> firma Gordion, která pro knihovnu organizování zakázky zajišťovala, udělala
> chybu. Ačkoli měl být tendr vypsán jako otevřený, udělala z něj omylem
> losovačku. "Po zjištění této skutečnosti přistoupilo vedení Národní knihovny
> neprodleně k jednání s administrátorem této zakázky a vedením ministerstva o
> změně," vysvětluje Böhm. Údajnou chybu tedy potom podle této verze knihovna
> dokázala odhalit a opravit až po měsíci od vypsání losovacího tendru. A
> navíc v době, kdy Besser ohlásil odchod. Ohlédnutí po zakázkách v Besserově
> resortu ale přesto vyvolává dojem, že exministrovi podřízení si losování
> oblíbili. Někdy i za cenu toho, že stát patrně prodělal. Besser nedlouho po
> nástupu do vlády například zrušil tendr na výstavbu nového skladu knih v
> Hostivaři. S tím, že hrozí předražení stavby. Ředitel Böhm pak vyhlásil
> novou soutěž - namísto otevřené soutěže se tentokrát losovalo. A zatímco v
> první soutěži bez losování zněla nabídka společnosti OHL ŽS na 245 milionů,
> v opakované losovačce zvítězil Metrostav s 282 miliony. Takže s cenou o 37
> milionů vyšší.
> Slabost pro losování Besser dnes říká, že se o zakázky nestaral, ředitel
> Böhm měl prý volnou ruku. Podstatně levnější nabídku od OHL ŽS Besser
> zpochybňuje. "Dělá se to tak, že se podsekne cena, a pak nakonec stojí
> zakázka kvůli vícepracím mnohem víc. V tomhle případě to vypadalo úplně
> stejně," tvrdí exministr. I v tomto případě měla pořádání zakázky na
> starosti firma Gordion, se kterou začal spolupracovat Böhm. Slabost pro
> losování patrně měli i další ministrovi lidé. Týdeník Respekt zjistil, že
> Besser nedávno vyhodil dlouholetého ředitele Národního filmového archivu a
> uznávaného odborníka Vladimíra Opělu proto, že ředitel odmítl otevřený
> stopadesátimilionový tendr na stavbu filmového depozitáře změnit právě na
> losovačku. Upravit soutěž tak, aby rozhodoval los, chtěl podle Respektu po
> Opělovi investiční šéf ministerstva Milan Štrajt, kterého do funkce přivedl
> Besser.
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager