LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Národní knihovna ???
From: Knihovna <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Wed, 4 Jan 2012 14:59:31 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den všem,

i mne by zajímalo, jak se to dělá v případě dvou či více zaměstnání - hlavně
s pracovní dobou - vždyť například takový pozdní příchod se na mnoha
pracovištích trestá coby kázeňský přestupek, případně se musí nadpracovávat
chybějící hodiny - 
Dokáže to někdo vysvětlit? 
A nejvíce by asi všechny zajímalo vysvětlení od osob, kterých se to týká.
Což samozřejmě nejsou jen lidé z knihovnického fochu.
To by byla zajímavá diskuze -:)))))
-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Dvořáková Helena
Sent: Wednesday, January 04, 2012 10:36 AM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Národní knihovna ???

Zdravím konferenci

a vyjádřila bych se k otázce pro knihovnice a knihovníky. Nevím, v čem náš
současný generální ředitel podniká, ani zda je to pravda. Jak je to ve
světě, asi ví málokdo. Mít více zaměstnání ale je možná pro generální
ředitele NK v Česku normální. První GENERÁLNÍ ředitel NK (dříve tu byli jen
ředitelé!) Vlastimil Ježek byl přímo hrdý na to, že má tři zaměstnání, když
podobný přístup doporučoval zaměstnancům knihovny stěžujícím si na nízké
platy... 

K ostatnímu v této korespondenci se vyjadřovat nebudu. Jen snad, že si
nemyslím, že odchod klíčových osob projekt Národní digitální knihovna
nikterak neohrozí... 

Helena Dvořáková, NK ČR

Pro pana Koblihu: zůstávat v anonymitě od vás není pěkné. Nemůžete-li za
svými vyjádřeními stát, třeba že se obáváte postihu, tak si snad vyrobte
anonymní mail a podepisujte se třeba jako "knihovník".   -----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ladislav Kobliha
Sent: Thursday, December 29, 2011 1:26 PM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Národní knihovna ???

Vážený pane řediteli,

je mi Vás moc líto, že se proti Vám při každé větší zakázce spikne tolik
"náhod", které vyvolávají pochybnosti. Vás pronásledují ošklivé "náhody",
ministr Besser byl zase postižen ztrátou paměti a Kocourek měl zlou
manželku. Je to fakt až neuvěřitelné a tak se ještě zeptám:

Kolik  dostává Gordion za to, že se tak hezky plete při kvalifikačních
předpokladech a losovačce?
Jak je možné, že jste si toho vy ani ministerstvo nevšimli? Jde přece o
zakázku v hodnotě půl miliardy!!!! Jste přece zkušený podnikatel v oblasti
realit!!!
 
A jednu otázku pro knihovnice a knihovníky: kolik ředitelů národních
knihoven znáte, kteří kromě ředitelování podnikají v několika firmách?
Já znám pouze jednoho - žije v Česku a pracuje v Klementinu.

Nechtěl by si pan ředitel začít podnikat někde jinde mimo knihovnu a za své?

 LK

Dobrý den,

no být slabší náturou, tak by se mi udělalo po přečtení alarmujícího
příspěvku pana Koblihy opět silně nevolno, jak už by se tak mohlo stávat
prakticky denně, kdy média i lidé s nimiž se setkávám, takové zvěsti
přinášejí. Na druhou stranu proč si kazit náladu v předvánočním čase, že... 

Nicméně, oceňuji už po několikáté, že stávající šéf NK reaguje a vysvětluje
okamžitě (i když je to třeba už po desáté, je to ale důležité). Je však také
jasné, obavy o solidnost v obou uvedených záležitostech to, alespoň u mne,
zcela nerozptyluje. Každopádně bude dobré, pokud třeba v případě
problematiky NDK a ke všem materiálům "skrytým" v té věci veřejnosti,
nakonec i té odborné, budou mít přístup a snad i možnost něco ovlivnit
členové ÚKR, protože tam je řada lidí, které osobně znám a s vysokou mírou
jistoty vím, že jim můžu důvěřovat. Problém možná nebude až tak na straně NK
ČR, jako v celkovém systému veřejných zakázek v naší zemi. Je rovněž jasné,
že např. efektivitu stavby dálnic si my knihovníci neohlídáme, ale k
efektivitě vynakládaných veřejných peněz v našem oboru bychom lhostejní
zůstávat neměli.

Z tohohle pohledu tedy oceňuji jako informačně přínosný příspěvek p.
Koblihy, byť vlastně nevím, to mi promiňte, o koho jde - nějak to o sobě
dotyčný neuvedl.

Příjemné vánoce přeje

Hanuš Karpíšek
(ředitel městské knihovny v Turnově)

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Böhm Tomáš
Sent: Thursday, December 22, 2011 12:00 PM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Národní knihovna ???

Vážený pane Kobliho,

Kauzu s tendrem na dostavbu depozitáře v Hostivaři jsem již několikrát
vysvětloval a ve stručné resumé je následující:

Původní vypsané výběrové řízení bylo nejprve koncem loňského roku
pozastaveno s tím, že o jeho pokračování bude rozhodnuto až po prověření
zadávací dokumentace, nebot´ byly značné pochyby o vypsané orientační částce
pro toto řízení (Kč 420 mil. Kč). Po prověření dokumentace bylo zjištěno a
obdržení znaleckého posudku bylo zjištěno, že předložená zadávací
dokumentace v některých částech neumožňovala objektivní stanovení ceny a
tato dokumentace byla následně přepracována tak, aby bylo objektivní
stanovení ceny možné a zadávací řízení bylo vypsáno nově a to i s nově
stanovenou orientační částkou této veřejné zakázky ve výši Kč 300 mil., tedy
o 120 mil. Kč níže než byla částka původní. Současně připomínám, že nové
výběrové řízení bylo vypsáno dle přepracované a úplné zadávací dokumentace a
tudíž není možné srovnávat nabídnuté ceny v původním výběrovém řízení s
cenami dosaženými v novém výběrovém řízení. Současně chci poznamenat, že
ceny v původním výběrovém řízení nebyly známy ani členům komise pro
otevírání obálek, neboť tito hodnotili pouze úplnost požadovaných dokladů a
nikoli cenu. Žádný další akt se nekonal, neboť jak píši výše, bylo dané
výběrové řízení pozastaveno a po provedení posouzení zadávací dokumentace
následně zrušeno. Provedení užšího výběrového řízení s využitím institutu
losování bylo zvoleno z důvodu časového, kdy bylo nutno, s ohledem na
požadavky probíhajícího projektu NDK, v krátkém časovém úseku přijmout
rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby s cílem zahájení stavebních prací v
co nejkratší době. Nic jiného za tím nebylo, rozhodně nedošlo k diskriminaci
kohokoli a současně vítězná nabídka společnosti Metrostav byla nabídkou v
hodnocených kritériích ekonomicky nejvýhodnější. Nedošlo tedy k žádnému
předražení dané zakázky. Tolik k první připomínce.

V případě připomínky k výběru zhotovitele na II. etapu revitalizace
Klementina chci dodat tolik, že ze strany redaktora Blažka došlo v jeho
článku v dnešních HN ke zkreslení informací, které byly námi redakci HN
poskytnuty. Skutečnost je následující: Národní knihovna připravila spolu s
administrátorem zakázky společností Gordion a po odsouhlasení Ministerstvem
kultury výběrové řízení na výběr zhotovitele II. etapy revitalizace
Klementina. Toto výběrové řízení bylo připraveno jako užší s omezením pouze
kvalifikačními předpoklady. Tyto předpoklady byly, s ohledem na charakter
rekonstruované nemovitosti koncipovány velmi přísně (nikoli však
diskriminačně) a jako takové mělo být dané výběrové řízení vyhlášeno, k
čemuž došlo 15.11.2011. Po vyhlášení výběrového řízení jsme zjistili, že VŘ
bylo vyhlášeno jako užší, ale nedopatřením s losováním. Ihned jsme proto
jednali s MK ČR a administrátorem zakázky a výběrové řízení bylo následně
upraveno (při splnění všech zákonných požadavků) na užší s jediným omezením
a tím je splnění kvalifikačních předpokladů. Toto jednání proběhlo již ve
druhé polovině listopadu, avšak s ohledem na administrativní lhůty se v
systému oznámení veřejných zakázek objevilo až 9.12.2011. Současně byla také
prodloužena lhůty pro podávání nabídek. V žádném případě zde nedošlo k
žádnému zvýhodnění či znevýhodnění možných uchazečů a tudíž předpokládáme,
že bude vysoutěžen dodavatel, který nabídne (při splnění kvalifikace)
ekonomicky nejvýhodnější podmínky.

V případě NDK je situace taková, že na základě schválené a v několika kolech
připomínkované (včteně připomínek MK ČR a MV ČR) zadávací  dokumentace byl
vysoutěžen systémový integrátor, společnost Logica, která nejlépe splnila
parametry požadované zadávací dokumentace. S touto společností byla následně
uzavřena smlouva a podle této smlouvy nyní projekt pokračuje. Je pravdou, že
někteří členové původního řešitelského týmu s tímto vybraným vítězem
nesouhlasí, jeho řešení se jim nelíbí a z NK ČR odcházejí. Nicméně v žádném
případě nedochází k ohrožení projektu a jeho cílů. NK ČR také v zájmu co
nejvyšší otevřenosti umožnila přístup k podkladům a závěrům z jednání s
vítěznou společností a rovněž pozvala zástupce ÚKR na tato jednání. Ze
strany NK ČR není co tajit a vedení projektu NDK je přesvědčeno, že projekt
bude úspěšně dotažen do úspěšného konce. Ani zde nedochází k žádnému
navyšování nákladů či plýtvání se státními prostředky. Skutečnost, že
projekt NDK je zpožděn o více než 2 roky nebyl způsoben vedením NK ČR ani
vedením projektu NDK, na vině byly různé administrativní průtahy a už jen s
ohledem na toto zpoždění je cílem vedení NK ČR a projektu NDK tento projekt
úspěšně dotáhnout do konce.

Důrazně se ohrazuji proti jakémukoli nařčení z okrádání, neboť ničeho
takového si nejsem vědom.

S pozdravem

Tomáš Böhm 

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ladislav Kobliha
Sent: Thursday, December 22, 2011 10:07 AM
To: [log in to unmask]
Subject: Národní knihovna ???

Mohl by někdo kompetentní z Národní knihovny nebo z ministerstva kultury
vysvětlit, co se v knihovně děje??
Všichni budeme čekat, až knihovnu rozkradou???

Národní digitální knihovna: Nespokojení odborníci opouštějí palubu
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/narodni-digitalni-knihovna-n
espokojeni-odbornici-opousteji-palubu?page=0,0

S Besserem skončila i další losovačka za půl miliardy
http://hn.ihned.cz/c1-54266950-s-besserem-skoncila-i-dalsi-losovacka-za-pul-
miliardy

Tendr na opravu Klementina byl určen jen vyvoleným firmám Po Besserově
odchodu přišla změna: zakázka se otevírá všem zájemcům

Kdyby před dvěma týdny ministr kultury Jiří Besser neodstoupil, v tichosti
by zřejmě pokračovaly přípravy další sporné zakázky, za niž byl Besser
zodpovědný: téměř půlmiliardového tendru na opravy v pražském Klementinu.

Proč sporné? Protože opět to měla být losovačka - mnohokrát zpochybněná,
prokorupční metoda, při níž by své nabídky nesměly podat všechny firmy, ale
jen ty vyvolené, které by vybral počítač.

Přesně před týdnem vyšlo najevo, že se jiná taková Besserova losovačka na
vybudování skladu knih výrazně prodražila o 37 milionů. Ve stejný den pak
Národní knihovna, která rekonstrukci Klementina připravuje, losování z
podmínek soutěže vypustila. "Všichni zájemci, kteří požádají o účast a
prokážou kvalifikaci, budou oprávněni podat nabídku," potvrdila náhlou
otočku mluvčí knihovny Irena Maňáková. V historickém Klementinu má jít už o
druhou část oprav. První skončila v létě - a za pozornost stojí, že při
tomhle stamilionovém tendru se finalisté nelosovali. Když ale nastoupil do
čela kultury za Starosty a TOP 09 Jiří Besser a dosadil do vedení knihovny
ředitele Tomáše Böhma, druhá etapa rekonstrukce za 484 milionů už byla
letošního 15. listopadu vypsána právě jako losovačka. Mimochodem, stalo se
tak 11 dní poté, co poslanci odhlasovali nový zákon o zakázkách. A jedním z
klíčových bodů byl zákaz losování. "Neprodleně jsme tendr změnili" Besser ve
čtvrtek 9. prosince odstoupil kvůli zatajenému domu na Floridě, a vedení
Národní knihovny nato rozhodlo, že soutěž otevře všem. Podle knihovny ale
spolu tyhle dvě události nesouvisejí. Ředitel Böhm nabízí jiné vysvětlení:
firma Gordion, která pro knihovnu organizování zakázky zajišťovala, udělala
chybu. Ačkoli měl být tendr vypsán jako otevřený, udělala z něj omylem
losovačku. "Po zjištění této skutečnosti přistoupilo vedení Národní knihovny
neprodleně k jednání s administrátorem této zakázky a vedením ministerstva o
změně," vysvětluje Böhm. Údajnou chybu tedy potom podle této verze knihovna
dokázala odhalit a opravit až po měsíci od vypsání losovacího tendru. A
navíc v době, kdy Besser ohlásil odchod. Ohlédnutí po zakázkách v Besserově
resortu ale přesto vyvolává dojem, že exministrovi podřízení si losování
oblíbili. Někdy i za cenu toho, že stát patrně prodělal. Besser nedlouho po
nástupu do vlády například zrušil tendr na výstavbu nového skladu knih v
Hostivaři. S tím, že hrozí předražení stavby. Ředitel Böhm pak vyhlásil
novou soutěž - namísto otevřené soutěže se tentokrát losovalo. A zatímco v
první soutěži bez losování zněla nabídka společnosti OHL ŽS na 245 milionů,
v opakované losovačce zvítězil Metrostav s 282 miliony. Takže s cenou o 37
milionů vyšší.
Slabost pro losování Besser dnes říká, že se o zakázky nestaral, ředitel
Böhm měl prý volnou ruku. Podstatně levnější nabídku od OHL ŽS Besser
zpochybňuje. "Dělá se to tak, že se podsekne cena, a pak nakonec stojí
zakázka kvůli vícepracím mnohem víc. V tomhle případě to vypadalo úplně
stejně," tvrdí exministr. I v tomto případě měla pořádání zakázky na
starosti firma Gordion, se kterou začal spolupracovat Böhm. Slabost pro
losování patrně měli i další ministrovi lidé. Týdeník Respekt zjistil, že
Besser nedávno vyhodil dlouholetého ředitele Národního filmového archivu a
uznávaného odborníka Vladimíra Opělu proto, že ředitel odmítl otevřený
stopadesátimilionový tendr na stavbu filmového depozitáře změnit právě na
losovačku. Upravit soutěž tak, aby rozhodoval los, chtěl podle Respektu po
Opělovi investiční šéf ministerstva Milan Štrajt, kterého do funkce přivedl
Besser.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager