LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: UKR - Otevreny dopis rediteli NK CR
From: Ludmila Celbová <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Wed, 18 Jan 2012 21:55:59 +0100
Content-Type:text/plain

Vážení kolegové,
v posledních měsících a zvláště v posledních dnech probíhá v konferenci Knihovna spor o projekt Národní digitální knihovna. Nedá mi, abych jako bývalý spoluřešitel NDK přešla bez povšimnutí vyjádření současného ředitele Národní knihovny Tomáše Böhma, jmenovaného ředitelem NK exministrem kultury Jiřím Besserem před rokem coby zkušený manažer. Cituji z rozhovoru pro ČT24 z 3. 1. 2011: ‘Ministr Besser si od jmenování Böhma ředitelem Národní knihovny především slibuje, že vyřeší "ekonomické otázky ve smyslu obrovských investic, které už nějaký čas do instituce plynou".’ A dále: ‘Jedním z hlavních záměrů nového šéfa Národní knihovny je dostat instituci více do povědomí veřejnosti tak, aby ji nevnímala jen jako archiv historických dokumentů. "Byl bych rád, aby fungovala jako otevřená instituce, se kterou bude moci kdykoli kdokoli komunikovat.‘  Myslím, že pokud jde o komunikaci, alespoň tu se zaměstnanci NK, tak ta se zrovna moc nepodařila!!

Nechci hodnotit metody výběru ani technické parametry vybraného systému – po svém odchodu do důchodu před 4 lety jsem se už v této oblasti nepohybovala. Jednání nového vedení v čele s ředitelem Böhmem však považuji za velmi nestandardní a představuje pro mě plivnutí řešitelům do tváře. 

Pana ředitele Böhma jsem neměla čest osobně poznat. Zato s paní Bohdanou Stoklasovou jsem spolupracovala 15 let, od svého příchodu do NK, kdy v různých útvarech NK a různých funkcích byla vždy mojí přímou nadřízenou. Dr. Stoklasovou jsem poznala jako nesmírně pracovitého, poctivého a odborně vzdělaného člověka s výbornými manažerskými schopnostmi, odborníka vždy na svém místě, mezinárodně uznávaného, který se zásadní měrou zasloužil o vysoké renomé Národní knihovny České republiky ve světě po roce 1989. Při prosazování nových standardů a metod musela často provádět opatření velmi nepopulární, nicméně vždy v zájmu věci. Kromě toho během porevolučních let působení v NK řídila B. Stoklasová nesčetně projektů včetně evropských – vždy s velmi pozitivním hodnocením výsledků. Proto mi naprosto nesedí vyjádření ředitele Tomáše Böhma k závažným nedostatkům, kterých se B. Stoklasová dopustila při řešení právě zmíněného projektu Národní digitální knihovny. Tento projekt se věcně připravoval ve formě dílčích projektů (Kramerius, WebArchiv) léta, než se - zejména zásluhou B. Stoklasové - podařilo získat trochu přiměřené finanční zabezpečení na provoz NDK (tj. 300 mil. Kč v rámci projektu „Elektronizace služeb veřejné správy“ MV ČR). Získat mladé odborníky na tuto problematiku, u nichž byla perspektiva solidního řízení projektu v budoucnu, byl pro nás starší ohromný úspěch a štěstí (zvlášť když finanční ohodnocení knihovnických profesí bylo a stále je směšné) – to znamená, že tito lidé pracovali na projektech proto, že práce byla pro ně (na rozdíl od práce v komerčních organizacích) natolik zajímavá, že ji upřednostnili před komerční sférou. Jestliže dnes tito lidé z NK odcházejí, a to do zahraničí, pro které jsou zajímavými odborníky, je to (stejně jako bohužel v jiných oborech, jako např. lékařství) pro Česko velká škoda – i přes tvrzení, že nikdo není nenahraditelný.

Vyjadřuji tímto tedy své zklamání z posledního vývoje v NK a budu spolu s bývalými mými kolegy doufat, že rozhodnutí (dnes již nezvratitelná) ředitele Tomáše Böhma (zaštítěná poněkud spornými komisemi a schválená bývalým ministrem) se přes naše obavy neukáží jako problematická a přinesou výsledky, které se od NDK očekávají. Tyto výsledky by totiž měly sloužit našim dětem, vnukům, pravnukům až do x-té generace – v NDK se mají trvale uchovávat v čitelné podobě a zpřístupňovat budoucím uživatelům kulturní a vědomostní potenciál našich předků i současníků původně publikovaný v tištěné a elektronické podobě. A také můžeme doufat, že "obrovské investice" budou skutečně využity ekonomicky efektivně pro provoz NDK.

Ludmila Celbová
v NK ČR 1992 - 2007 odpovědná za různé oblasti automatizace knihovnických procesů a 9 let za výzkum, vývoj a realizaci projektu WebArchiv

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Stoklasová Bohdana <[log in to unmask]>
> Předmět: Re: UKR - Otevreny dopis rediteli NK CR
> Datum: 17.1.2012 16:40:53
> ----------------------------------------
> Dobrý den,
> 
> na stránce http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=08_Spo/Reakce.htm je reakce
> vedení původního řešitelského týmu projektu Národní digitální knihovna na
> odpověď generálního ředitele NK ČR. 
> 
> Po podpisu akceptačního protokolu je od 13.1.2012  o způsobu řešení projektu již
> definitivně rozhodnuto, proto  jsme původně nechtěli do diskuse mezi Ústřední
> knihovnickou radou a generálním ředitelem NK ČR vstupovat. Odpověď generálního
> ředitele však obsahuje některá konstatování diskreditující původní řešitelský
> tým, proto jsme reagovat museli.
> 
> Vzhledem k tomu, že k 31.1.2012 odcházím po třiceti letech z NK ČR, chtěla bych
> se s vámi touto cestou také rozloučit a poděkovat vám za dlouhé roky spolupráce.
>  
> 
> Mrzí mne, že se s vámi nemohu rozloučit nějakým příjemnějším a důstojnějším
> způsobem.
> 
> Zdraví Bohdana Stoklasová
> 
> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
> Sent: Monday, January 16, 2012 11:13 AM
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: UKR - Otevreny dopis rediteli NK CR
> 
> Na strance http://knihovnam.nkp.cz/docs/UKR/odpoved_priloha.pdf je k dispozici
> ke stazeni odpoved generalniho reditele NK CR na otevreny dopis UKR ve veci
> Narodni digitalni knihovny.
> 
> Zdravi
> 
> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221
> 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email:
> [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager