LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Dva významní zahraniční hosté budou přednášet na Jinonických informačních p ondělcích
From: Petra Vecerova <[log in to unmask]>
Reply-To:Petra Vecerova <[log in to unmask]>
Date:Wed, 26 Sep 2007 18:14:39 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

dovolujeme si Vás pozvat na nový cyklus Jinonických informačních pondělků. Na začátku října vystoupí dva významní zahraniční hosté, které byste si neměli nechat ujít. 1. října profesorka Barbara M. Wildemuth a 8. října Boris I. Belenkin.

Barbara M. Wildemuth je profesorkou School of Information and Library Science (University of North Carolina at Chapel Hill).
Již dříve vystoupila například na konferenci Inforum 2003 (rozhovor - http://www.ikaros.cz/node/1438), kde ukázala řadu  pohledů na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi. Kromě toho jsou v popředí jejího zájmu digitální knihovny pro knihovní a informační vědu (Digital Library Curriculum Development Project ),  video repozitáře (Open Video Project) apod. Více informací s výčtem bohaté publikační činnosti můžete získat na její osobní stránce http://www.ils.unc.edu/~wildem/wildemuth.html. 

Boris I. Belenkin je ředitel knihovny ruského hnutí Memorial z Moskvy (http://www.memo.ru). Kromě funkce vedoucího knihovny je B. Belenkin rovněž členem vedení celého Memorialu - největší ruské organizace pro lidskoprávní
záležitosti. Tato instituce vznikla již v 80. letech kvůli podpoře politických vězňů na území SSSR a jejich rehabilitací. Postupně své působení rozšířila na celou paletu problémů lidských práv, nicméně historie represí SSSR dosud hraje ústřední roli. Moskevská pobočka Memorialu je jakýmsi centrem koordinujícím a jednotícím činnost všech regionálních poboček po celé Ruské federaci. Této roli odpovídá taktéž knihovna moskevského Memorialu, která je nejlepší knihovnou pro problematiku politických represí v SSSR a lidských práv na území dnešního Ruska. Postavení institucí podobného charakteru a zaměření není v současném Rusku vůbec jednoduché.

Přeji hezký den

Petra Večeřová

Jinonické informační pondělky:
1. října – Barbara M. Wildemuth
Název: Bringing Your Library Into View 
Anotace: People experience many different information needs each day, some very important and some trivial. To satisfy these information needs, they will use some of the many information resources in view on their information horizons. These resources may include physical or digital libraries, offering both local collectinos of materials and a variety of online databases. People also seek information on the Web, a slightly less formal information resource. They talk with other people, both seeking and providing information. Information is pushed toward them through a variety of media, including newspapers, TV, radio, etc. Thus, an individual person has an information horizon richly populated by information resources. Where do libraries fit on the wide horizon of people’s information resources? In what ways do libraries complement, duplicate, and/or replace other resources? How can library services be designed so that they are easily identified and accessed when they are the most appropriate source for addressing a particular information need? These and other questions will be addressed in this presentation.

8. října – Boris I. Belenkin
Název: Činnost knihovny hnutí Memorial (Moskva). Zkušenost přežití a rozvoje ruské nevládní knihovny (1990-2007)
Anotace:
1. Historie založení knihovny hnutí Memorial (1989-1991). Knihovna Memorialu i další nestátní knihovny epochy perestrojky (vznik, činnost, cíle a úkoly, pokusy o „kooperační vztahy“, důvody přerušení činnosti).
2. „Filozofie“ nekomerční malé knihovny jako speciální „ekologické niky“ současného světa. Změna úkolů a možností specializované knihovny v ruských podmínkách počátku devadesátých let a v dnešní době.
3. Na koho se knihovna Memorial orientuje a kdo představuje základní okruh jejích uživatelů; služby poskytované knihovnou; zpracování získávané literatury, využití databází.
4. Šestnáctiletá zkušenost práce knihovny hnutí Memorial v Moskvě. Hledání „smyslu existence“, přizpůsobování se novým/měnícím se podmínkám:
- společně s velkými (ústředními) knihovnami v krizovém období;
- v době počítačové techniky;
- v internetové době.
Období 1991–1996: krize státních a rezortních knihoven (nedostatky ve financování, úpadek v oblasti doplňování, kádrové problémy atd.); způsoby přežití v nových podmínkách. Knihovny nevládních organizací (NGO) a státní knihovny – nevyužitá šance (jedná se v prvé řadě o možnosti přežití knihoven NGO a jejich součinnosti/spolupráci s místními knihovnickými společnostmi).
5. Zkušenosti spolupráce s  knihovnami NGO v letech 1990 až 2000. Iniciativy knihovny Memorial v tomto směru.
6. Vytvoření Internetové knihovny společenských organizací: od myšlenky vytvoření k uskutečnění projektu.
7. Perspektivy vzájemného působení knihoven NGO se systémem knihoven v nových politických (a ekonomických) podmínkách a snahy Memorialu v tomto směru. Perspektivy spolupráce na mezinárodní úrovni.


-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager